Dự án - quy hoạch
Lâm Đồng: Đăng ký đất thương mại - dịch vụ tăng cao, nhưng ít dự án triển khai
Nhiệt Băng - 12/05/2023 13:04
Dù đăng ký diện tích đất thương mại - dịch vụ tại các địa phương ở Lâm Đồng tăng cao nhưng tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án rất thấp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đất thương mại - dịch vụ là chỉ tiêu sử dụng đất quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, diện tích đăng ký đất thương mại - dịch vụ tương đối lớn.

Theo quy định tại thông tư số 01/2021/TTBTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ tiêu đất thương mại - dịch vụ là chỉ tiêu được phân bổ và được xác định bổ sung.

Tuy nhiên, trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hiện nay có một số bất cập. Đó là các quy hoạch đô thị hiện nay có chỉ tiêu đất thương mại - dịch vụ quá cao (do tính theo chỉ tiêu quy hoạch đô thị), hiện trạng những khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, xen lẫn các khu đất ở của dân và những vị trí này hiện tại chưa có nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (được quy hoạch để thu hút nhà đầu tư).

Trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 cấp huyện, các địa phương có nhu cầu đăng ký các công trình dự án thương mại - dịch vụ với quy mô diện tích khá lớn (theo định hướng của địa phương và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn). Vì vậy, khi tổng hợp vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện, diện tích đất thương mại - dịch vụ tăng cao.

Đối chiếu kết quả thực hiện chỉ tiêu đất thương mại - dịch vụ của các kỳ quy hoạch trước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án rất thấp; các địa phương đăng ký rất nhiều nhưng rất ít công trình, dự án được triển khai thực hiện.

Tin liên quan
Tin khác