Dự án - quy hoạch
Lâm Đồng: Loạt sai phạm tại Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn
Linh Đan - 11/04/2024 13:49
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP đã chuyển nhượng quyền sử dụng 325 lô đất tại Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn khi chưa đầu tư xong hạ tầng.
Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận thanh tra toàn diện Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP.

Về mặt làm được, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP cơ bản đã chấp hành các quy định của pháp luật để lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng, từ việc xin chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; nộp tiền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh, lập các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất thực hiện nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; có triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục của dự án, góp phần tạo quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP đã để xảy ra nhiều sai phạm. Theo đó, việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 nhưng không cập nhật trục đường Bắc - Nam (đường vào Khu công nghiệp Lộc Sơn) dẫn đến UBND thành phố Bảo Lộc ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết không đúng thực tế và không đúng với Quyết định số 139/2005/QĐUBND ngày 26/7/2005 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư (giai đoạn 2) thuộc Khu công nghiệp Lộc Sơn. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP; Trưởng phòng Quản lý đô thị và Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc trong thời gian để xảy ra tồn tại, hạn chế.

Việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã căn cứ quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt, trong khi đó Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP chưa tiến hành cắm mốc ngoài thực địa theo quy định, nhưng đã không tiến hành kiểm tra, xác minh, đo đạc thực tế nên đã cấp một số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP không đúng với diện tích thực tế tại Trục đường D3 hiện nay các căn nhà này đã xây dựng hoàn chỉnh 4 tầng (một số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên phần lộ giới đường giao thông hiện hữu). Trách nhiệm chính thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất, UBND thành phố Bảo Lộc chưa thực hiện xong việc thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư theo quy định. Trách nhiệm đối với tồn tại, sai phạm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc (phụ trách); Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Bảo Lộc (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc) và các cá nhân có liên quan trong thời gian để xảy ra sai phạm.

Việc Chi cục thuế thành phố Bảo Lộc trước đây không theo dõi, đôn đốc, xử lý số tiền sử dụng đất chậm nộp (tạm tính) 1.042,961 triệu đồng đối với Công ty là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế số 38/2006/QH11. Trách nhiệm này thuộc về Chi cục Thuế thành phố Bảo Lộc trước đây.

Việc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thành phố Bảo Lộc họp thống nhất và có văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh không xác định nghĩa vụ tài chính đối với việc chậm tiến độ của Công ty và được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 2644/UBND-ĐC ngày 4/5/2017 là không đúng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai. Trách nhiệm chính đối với tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thành phố Bảo Lộc chịu trách nhiệm liên đới đối với việc phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh.

Việc Công ty để chậm tiến độ thực hiện dự án 58 tháng tính từ tháng 10/2018 (thời điểm hết thời gian gia hạn) đến thời điểm thanh tra (tháng 8/2023) nhưng dự án vẫn chưa được thực hiện dứt điểm (bao gồm cả diện tích đã bàn giao mặt bằng nhưng còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành) là thực hiện không đúng quy định tại giấy chứng nhận đầu tư đã được UBND tỉnh cấp và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trách nhiệm chính đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Công ty do đã không bố trí đủ nguồn lực để thực hiện dự án theo đúng tiến độ được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp và một phần trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Bảo Lộc trong việc chậm bàn giao đất cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của dự án.

Việc UBND thành phố Bảo Lộc có Văn bản số 2527/UBND ngày 7/12/2015 đồng ý cho Công ty này tiếp tục triển khai xây dựng dự án mà không cần phải làm hồ sơ xin phép xây dựng là thực hiện không đúng quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Bởi vì, dự án bao gồm cả công trình nhà ở và các công trình thương mại, dịch vụ khác không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Đối với công trình thương mại, dịch vụ theo phân cấp thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng.

Ngày 16/1/2024, UBND thành phố Bảo Lộc đã ban hành Văn bản số 87/UBND-QLĐT về việc thu hồi và hủy bỏ Văn bản số 2527/UBND ngày 7/12/2015 của UBND thành phố Bảo Lộc. Trách nhiệm đối với tồn tại, hạn chế này thuộc về Công ty và UBND thành phố Bảo Lộc đã không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về xây dựng để triển khai thực hiện.

Việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP để xảy ra nhiều sai phạm về trật tự xây dựng như đã nêu ở phần kiểm tra, xác minh nhưng không được cơ quan có thẩm quyền thuộc UBND thành phố Bảo Lộc kiểm tra và xử lý là thực hiện không đúng quy định của Luật Xây dựng. Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, sai phạm này thuộc về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn, Trưởng phòng Quản lý đô thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc UBND thành phố Bảo Lộc.

Việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP đã chuyển nhượng quyền sử dụng 325 lô đất tại Dự án, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa đầu tư xong hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và chưa được cơ quan Nhà nước kiểm tra, nghiệm thu là thực hiện không đúng quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 194 của Luật Đất đai và thực hiện không đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP mở bán các bất động sản nhưng không có văn bản thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Trách nhiệm đối với tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc.

Tin liên quan
Tin khác