Doanh nghiệp
Lâm Đồng: “Rối” khi áp dụng miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp ở khu công nghiệp
Linh Đan - 21/05/2023 09:20
Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, cơ chế ưu đãi về tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn đang tồn tại nhiều bất cập cần tháo gỡ.

Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh Lâm Đồng về “Kết quả thực hiện thu hút đầu tư vào KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội”.

Trong đó, Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ theo Điểm e, Khoản 1, Điều 35, Luật đất đai năm 2003 và Điểm đ, Khoản 1, Điều 56, Luật đất đai năm 2013 thì Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội (Công ty) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp (trước đây là Công ty Phát triển hạ tầng KCN Phú Hội và Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn cũng là 2 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần trực thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh) không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng KCN.

Vì vậy, Công ty này không đủ điểu kiện để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, không đủ điểu kiện để cho thuê lại đất tại các Khu công nghiệp.

Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng cho rằng, thực tế, các doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty đều xác định và thực hiện miễn tiền thuê đất, hết thời hạn ưu đãi mới thực hiện nộp tiền thuê đất (một số doanh nghiệp tự xác định miễn tiền thuê đất, một số doanh nghiệp có điều khoản miễn tiền thuê đất trong hợp đồng thuê lại đất ký với Công ty phát triển hạ tầng KCN).

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Căn cứ khoản 5, Điều 3, Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 quy định: “... Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 chỉ được thực hiện trực tiếp đối với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, trừ trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 19 Nghị định này”.

Như vậy, doanh nghiệp thuê lại đất trong các KCN không đủ điều kiện để được miễn tiền thuê đất do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty phát triển hạ tầng KCN chứ không thuộc đối tượng được Nhà nước trực tiếp cho thuê đất, doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất trong trường hợp đạt được thỏa thuận Công ty phát triển hạ tầng KCN.

Trong khi đó, Công ty phát triển hạ tầng KCN là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các sở, ngành liên quan (không đủ thẩm quyền để quyết định miễn tiền thuê lại đất cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp).

Việc miễn tiền thuê đất thể hiện chính sách hỗ trợ người thuê đất, chăm lo đời sống nhân dân của Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, vì mục đích cộng đồng, thể hiện vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước trong việc thống nhất quản lý đất đai.

“Tuy nhiên những bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành như đã nêu trên ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện cơ chế ưu đãi về tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn”, Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng trình bày.

Tin liên quan
Tin khác