Điểm nóng
Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát giá cho thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước
Linh Đan - 15/05/2024 18:23
Lâm Đồng yêu cầu việc xác định giá cho thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, không để thất thu ngân sách nhà nước.
1 trong 13 biệt thự mà tỉnh Lâm Đồng cho doanh nghiệp thuê trên đường Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa xem xét Tờ trình số 33/TTr-STC ngày 17/4/2024 của Sở Tài chính về việc đề xuất phê duyệt giá cho thuê biệt thự trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Theo đó, sau khi rà soát nội dung đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh nhận thấy, căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 259/QĐ-UB ngày 5/2/2016 của UBND tỉnh là Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 3/6/2015 của UBND tỉnh hiện nay đã hết hiệu lực thi hành và đã được thay thế bằng Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 và Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 của UBND tỉnh.

Do đó, việc Sở Tài chính áp dụng Quyết định số 259/QĐ-UB ngày 5/6/2016 của UBND tỉnh để làm căn cứ xác định và trình phê duyệt giá cho thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt là không phù hợp.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, rà soát căn cứ pháp lý để tính toán, xác định, trình phê duyệt giá cho thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tính đúng, tính đủ, không để thất thu ngân sách nhà nước; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/5/2024.

Tin liên quan
Tin khác