Tài chính - Chứng khoán
LDG đối diện áp lực nợ vay
Kỳ Thành - 11/11/2023 17:52
Kết quả kinh doanh vẫn cách xa “vạch đích”, Công ty cổ phần Đầu tư LDG đang đối diện với áp lực lớn khi dòng tiền âm, khoản vay trái phiếu sắp tới kỳ đáo hạn.

Dòng tiền âm, 365 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Để “giải quyết nhu cầu về tài chính phục vụ việc thanh toán các khoản trái phiếu, khoản nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính phát triển dự án”, cuối tháng 9/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG, sàn HoSE) thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do Công ty hoặc công ty con đang sở hữu.

Nguyên nhân của động thái trên đã được làm rõ hơn, khi mới đây, LDG công bố báo cáo tài chính quý III/2023 hợp nhất, với tình hình kinh doanh khá khó khăn.

Cụ thể, trong quý III/2023, doanh thu từ bán bất động sản của LDG đạt 290 triệu đồng, nhưng lại ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu 845 triệu đồng do hàng bán bị trả lại, khiến doanh thu thuần âm 555 triệu đồng. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh (giảm 99,9%) so với cùng kỳ, về còn 47 triệu đồng, tương ứng giảm 71,39 tỷ đồng. LDG lý giải, doanh thu tài chính giảm mạnh do không ghi nhận biến động, trong khi cùng kỳ năm 2022 ghi nhận 70,5 tỷ đồng từ tiền lãi chậm thanh toán.

Trong khi đó, chi phí lại tăng mạnh so với cùng kỳ, lên hơn 49 tỷ đồng, cộng với các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, khiến LDG lỗ 65 tỷ đồng trong quý III/2023.

Tính chung 9 tháng của năm 2023, doanh thu của LDG đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm 2022; lỗ sau thuế 209,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 8,3 tỷ đồng.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 8/2023, LDG đã thông qua mục tiêu năm 2023 với doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, LDG còn cách rất xa “vạch đích”.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của LDG là dòng tiền. Báo cáo tài chính các năm trong giai đoạn 2019 - 2022 của LDG cho thấy, Công ty đã có 4 năm liên tiếp ghi nhận dòng tiền âm. Việc ghi nhận dòng tiền âm có thể hiểu là doanh nghiệp tiến hành

tái đầu tư để phục vụ mục đích tăng trưởng, nhưng nếu tình trạng dòng tiền âm diễn ra liên tục, thì có nghĩa là doanh nghiệp đó đang đầu tư quá mức hoặc đang thua lỗ kéo dài.

Thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của LDG giảm 3,4% so với đầu năm, còn 7.590,5 tỷ đồng (giảm 270,3 tỷ đồng). Trong đó, tồn kho ghi nhận 1.227,9 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 4.047,9 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.154,8 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tổng nợ của Công ty tại ngày 30/9/2023 không có nhiều thay đổi so với thời điểm đầu năm, song cơ cấu nợ lại có sự thay đổi lớn. Cụ thể, nợ ngắn hạn tăng 527 tỷ đồng, lên 3.318 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn giảm 587 tỷ đồng, xuống còn 1.240,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ghi nhận tăng mạnh ở khoản phải trả lãi trái phiếu và phân chia lợi ích hợp tác đầu tư, từ 8,7 tỷ đồng lên 124,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, áp lực tài chính của LDG từ nay đến cuối năm là rất lớn, khi khoản vay bằng trái phiếu (mã LDGH2123002) giá trị 365 tỷ đồng sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 10/12/2023.

Tập trung tái cơ cấu tài sản, dự án

Với tình hình tài chính hiện tại, việc tái cơ cấu tài sản, dự án được kỳ vọng giúp LDG nhẹ bớt áp lực. Phương án cơ cấu tài sản bao gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty, cổ phần sở hữu tại công ty con.

Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, LDG sẽ chuyển nhượng 2 dự án gồm Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà (tên thương mại là LDG Grand miền Trung) và Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do LDG làm chủ đầu tư.

Được biết, Dự án LDG Grand miền Trung có tổng vốn đầu tư hơn 4.655 tỷ đồng. Năm 2019, LDG nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Hải Duy - chủ đầu tư dự án này.

Tại báo cáo tài chính bán niên 2023, LDG ghi nhận khoản phải thu dài hạn tại Công ty Hải Duy gần 1.340 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý III/2023 không thuyết minh cụ thể khoản này, song giá trị phải thu vốn hợp tác đầu tư/kinh doanh chỉ còn hơn 1.114 tỷ đồng, cho thấy LDG có thể đã bán bớt một phần vốn tại Hải Duy.

Đối với Dự án Khu chung cư lô C1 tại Bình Dương, ông Ngô Văn Minh, Tổng giám đốc LDG cho biết, sau khi được cấp giấy phép xây dựng năm 2022, Công ty đã tiến hành xây dựng và đến tháng 3/2023 đã xây xong phần móng của 2 block, mục tiêu cuối năm 2023 sẽ đóng nắp hầm toàn bộ 5 block của dự án. Nhìn chung, về mặt pháp lý, Dự án đã đầy đủ các giấy phép về xây dựng.

Tin liên quan
Tin khác