Tài chính - Chứng khoán
Loạt vi phạm trong cung cấp dịch vụ chứng khoán, VIX nhận án phạt 315 triệu đồng
Tùng Linh - 09/12/2023 17:21
Chứng khoán VIX nhận lệnh trực tiếp qua phiếu lệnh khi chưa đủ nội dung và cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền và ký quỹ vượt quá sức mua.
Chứng khoán VIX vi phạm khi thực hiện nhận lệnh trực tiếp tại quầy và cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản

Ngày 08/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1163/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VIX với tổng số tiền phạt lên tới 315 triệu đồng.

Trong đó, nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ chứng khoán. Cụ thể, UBCKNN đã phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Một số phiếu nhận lệnh trực tiếp tại quầy chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của Công ty. Đồng thời, Chứng khoán VIX còn cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Cùng đó, UBCKNN phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số tài khoản tại một số ngày giao dịch.

Ngoài ra, Chứng khoán VIX cũng đang bố trí nhân viên kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm đối với vị trí nhân sự kiểm toán nội bộ.

Riêng vi phạm này bị áp dụng mức phạt hành chính 40 triệu đồng.

Chứng khoán VIX là một trong những công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao. Để thúc đẩy kinh doanh, công ty thường  tung ra những chương trình ưu đãi. Từ ngày 1/12, công ty chứng khoán này áp dụng chương trình cho vay ưu đãi dành cho nhóm 30 cổ phiếu do tự Chứng khoán VIX lựa chọn với ưu đã về lãi suất, hạn mức dư nợ (tối đa 50 tỷ đồng/tài khoản) và thời hạn vay (90 ngày/khoản).

Trong quý III/2023, tổng doanh thu đạt 323,02 tỷ đồng, tăng 77,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 199,2 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ. Giải trình tới các cổ đông về tăng trưởng lợi nhuận quý III, Chứng khoán VIX cho biết kết quả kinh doanh tăng nhờ quy mô giao dịch thị trường đã có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động môi giới tăng 44,2%, tương ứng tăng 9,5 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu hoạt động cho vay và phải thu tăng 154%, tương ứng tăng thêm 43 tỷ đồng do dư nợ các khoản phải thu và cho vay đang ghi nhận tăng trưởng 177% so với cùng kỳ.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán VIX tăng 38,3% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi bán các tài sản tài chính trong kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng đem lại cho Chứng khoán VIX 43 tỷ đồng lợi nhuận.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.282,86 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 775,2 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Vài tháng trước, Chứng khoán VIX còn bất ngờ điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trong bối cảnh nhiều tổ chức niêm yết trình cổ đông hạ mục tiêu đề ra do bối cảnh khó khăn chung của các ngành kinh tế. Sau điều chỉnh, lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 70,1% so với kế hoạch đầu năm; lợi nhuận sau thuế tăng 70,4% lên 920 tỷ đồng.

So với mục tiêu mới, lợi nhuận 9 tháng đã hoàn thành 84,3% mục tiêu.

Tin liên quan
Tin khác