Sức khỏe doanh nghiệp
Lợi nhuận Apatit Việt Nam tiếp tục lao dốc trong quý I/2024
Duy Bắc - 23/04/2024 11:00
Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam (mã PAT – sàn UPCoM) ghi nhận lãi quý I/2024 giảm 16,3%, về 60,83 tỷ đồng và hoàn thành 26,4% kế hoạch năm.

Quy mô tài sản giảm 253,54 tỷ đồng trong quý I/2024

Trong quý I/2024, Apatit Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 438,09 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 60,83 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục giảm 21,4%, về chỉ còn 19,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8,94 tỷ đồng, về 83,95 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 11,3%, tương ứng giảm 1,51 tỷ đồng, về 11,82 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 88,5%, tương ứng tăng thêm 2,15 tỷ đồng, lên 4,58 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 0,4%, tương ứng giảm 0,11 tỷ đồng, về 27,14 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải lợi nhuận tiếp tục lao dốc, Apatit Việt Nam cho biết mặc dù doanh thu tăng 1% nhưng do giá bán sản phẩm phốt pho vàng giảm, chi phí lãi vay tăng cao dẫn tới lợi nhuận tiếp tục đà suy giảm trong quý I/2024.

Được biết, trong năm 2024, Apatit Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.678,54 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 230 tỷ đồng, giảm 19,5% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 70%.

Như vậy, kết thúc quý I/2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 60,83 tỷ đồng, Apatit Việt Nam đã hoàn thành được 26,4% so với kế hoạch năm.

Thực tế, dù được niêm yết trên sàn UPCoM vào tháng 6/2022 tới nay nhưng kết quả kinh doanh của Apatit Việt Nam liên tục lao dốc. Trong đó, năm 2023, Apatit Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.710,6  tỷ đồng, giảm 45,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 285,6 tỷ đồng, giảm 70,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, Apatit Việt Nam đặt kế hoạch trong năm 2023 doanh thu là 1.789,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 416 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Apatit Việt Nam không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt 68,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, quay trở lại Báo cáo tài chính quý I/2024, về quy mô tài sản, tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Apatit Việt Nam bất ngờ giảm mạnh tới 21% so với đầu năm, tương ứng giảm 253,54 tỷ đồng, về 951,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 349,7 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 321,3 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 176,7 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, tài sản biến động giảm mạnh trong quý I/2024 chủ yếu do khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 40,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 239,9 tỷ đồng, về 349,7 tỷ đồng (đầu kỳ là 589,6 tỷ đồng).

Hoá chất Đức Giang muốn sáp nhập Apatit Việt Nam

Cũng liên quan tới Apatit Việt Nam, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính 2024. Trong đó, đáng chú ý Tập đoàn Hoá chất Đức Giang nghiên cứu sáp nhập Apatit Việt Nam vào Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Được biết, tính tới 31/3/2024, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai, đơn vị lại sở hữu 51% vốn tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Như vậy, bản chất Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đang chi phối tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua Công ty con, muốn thay vì sở hữu gián tiếp sẽ sở hữu trực tiếp.

Thêm nữa, về chính sách phân phối lợi nhuận năm 2023, Apatit Việt Nam đã thông qua kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 100% (đã tạm ứng 90%), thấp hơn kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành đầu năm 2023 với tỷ lệ 140% và bước sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến mạnh về chỉ còn 70%.

Theo tìm hiểu, Apatit Việt Nam thành lập đầu năm 2014 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Công ty đã trải qua 1 lần tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 43 cổ đông hiện hữu.

Tính tới 31/3/2024, Apatit Việt Nam có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Lào Cai (công ty con của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh sở hữu 9,03% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Huyền sở hữu 7,69% vốn điều lệ; 32,28% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ.

Ông Đào Hữu Huyền là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; ông Đào Hữu Duy Anh là thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời cũng là thành viên HĐQT Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hoạt động chính của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam là sản xuất phốt pho vàng.

Tin liên quan
Tin khác