Sức khỏe doanh nghiệp
Lợi nhuận Nhà Khang Điền giảm 32,5% trong năm 2023, về 730,5 tỷ đồng
Duy Bắc - 05/02/2024 14:28
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE) ghi nhận lãi 63,39 tỷ đồng trong quý IV, luỹ kế năm 2023 ghi nhận lãi 730,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2023, Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 469,48 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,39 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,2%, lên 62,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 2,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,55 tỷ đồng, về 291,63 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 74,9%, tương ứng tăng thêm 6,94 tỷ đồng, lên 16,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 91,3%, tương ứng tăng thêm 26,71 tỷ đồng, lên 55,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12,2%, tương ứng tăng thêm 12,14 tỷ đồng, lên 111,82 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,4 tỷ đồng, tức giảm 25,6 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023 mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh tăng cao, đồng thời lỗ hoạt động khác.

Chỉ hoàn thành 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm và dòng tiền âm năm thứ  3 liên tiếp

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 2.093,49 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 730,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà Khang Điền hụt lãi từ giao dịch mua rẻ trong năm 2023. (Nguồn: Nhà Khang Điền)

Được biết, trong năm 2023 lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 38,48 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 418,78 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu lãi từ giao dịch mua rẻ chỉ còn 19,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi tới 269,3 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Nhà Khang Điền đã hụt lãi từ giao dịch mua rẻ công ty trong năm 2023 so với năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đã hoàn thành 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận âm 1.556,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.046,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.826,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 293,4 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2018 tới năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đã trải qua 5 năm dòng tiền âm, chỉ có năm 2020 ghi nhận dương 162,6 tỷ đồng. Trong đó, 3 năm liên tiếp dòng tiền âm khi ghi nhận năm 2021 âm 2.009,7 tỷ đồng, năm 2022 ghi nhận âm 1.046,7 tỷ đồng và năm 2023 ghi nhận âm 1.556,2 tỷ đồng.

Đẩy mạnh tăng tồn kho trong năm 2023

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Nhà Khang Điền tăng 22,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.878,7 tỷ đồng, lên 26.418 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 18.787,7 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.738,1 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.810,8 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 65,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.397,2 tỷ đồng, về 1.810,8 tỷ đồng. Ngược lại, tồn kho tăng 50,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 6.334,4 tỷ đồng, lên 18.787,7 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 33,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 942,4 tỷ đồng, lên 3.738,1 tỷ đồng …

Nhà Khang Điền đẩy mạnh tăng tồn kho trong năm 2023 (Nguồn: Nhà Khang Điền)

Công ty Nhà Khang Điền thuyết minh trong kỳ tồn kho tăng chủ yếu do bất động sản dở dang tại dự án Bình Trưng - Bình Trưng Đông tăng thêm 2.070,4 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.158,6 tỷ đồng; dự án Khang Phúc - Khu định cư Phong Phú 2 tăng thêm 1.512,6 tỷ đồng, lên 1.675,4 tỷ đồng; dự án Khang Phúc - An Dương Vương tăng thêm 644,6 tỷ đồng, lên 1.233,2 tỷ đồng; dự án Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông tăng lên 964,7 tỷ đồng (đầu kỳ 0 đồng) …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 425,2 tỷ đồng, về 6.345,8 tỷ đồng và bằng 40,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.444,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4.901,5 tỷ đồng.

Nhà Khang Điền biến động lãnh đạo cấp cao

Một diễn biến đáng lưu ý, về nhân sự, gần đây Nhà Khang Điền liên tục biến động nhân sự lãnh đạo cao cấp. Trong đó, ngày 14/12/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Trương Minh Duy, thời gian từ nhiệm từ ngày 20/12/2023; và ngày 8/12/2023, Công ty miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của bà Nguyễn Thuỳ Trang.

Thêm nữa, về biến động cổ đông, ngày 12/12/2023, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra 200.000 cổ phiếu KDH; và ngày 29/12/2023, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm tổng cộng 1.059.448 cổ phiếu KDH; ngày 8/1, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra ròng 592.800 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 11,04%, về 10,97% vốn điều lệ.

Tin liên quan
Tin khác