Sức khỏe doanh nghiệp
Lợi nhuận Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 99,6% khi điều kiện thuỷ văn bất lợi
Duy Bắc - 24/04/2024 09:17
CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH - sàn HoSE) ghi nhận lãi quý I/2024 giảm 99,6%, về 1,77 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 0,4% so với kế hoạch năm.

Lãi quý I/2024 lao dốc về chỉ còn 1,77 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu đạt 349,5 tỷ đồng, giảm 60,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận lãi 1,77 tỷ đồng, giảm 99,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 474,88 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 71,2%, về chỉ còn 33,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 81,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 516,6 tỷ đồng, về 118,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 70,1%, tương ứng giảm 2,23 tỷ đồng, về 0,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 0,3%, tương ứng tăng thêm 0,34 tỷ đồng, lên 107,95 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,4%, tương ứng giảm 5,13 tỷ đồng về 9,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lãi quý đầu năm 2024 giảm mạnh chủ yếu do doanh thu suy giảm, đồng thời biên lợi nhuận gộp thu hẹp dẫn tới lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lý giải về kinh doanh lao dốc, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết do tình hình thuỷ văn cuối năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 tại khu vực miền Trung không thuận lợi so với cùng kỳ, lưu lượng nước về các hồ thấp hơn kế hoạch và trung bình nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất điện trong quý I/2024, sản lượng điện thương phẩm giảm 209,79 triệu kWh, tương ứng giảm 32,12% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, giá bán điện bình quân của các nhà máy trong quý I/2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu sản xuất điện giảm 60,82%, tương ứng giảm 542,66 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lên kế hoạch doanh thu 1.965,82 tỷ đồng, giảm 23,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 505,24 tỷ đồng, giảm 49,2% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận chỉ đạt 1,77 tỷ đồng, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chỉ hoàn thành 0,4% so với kế hoạch lãi 505,24 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 3% so với đầu năm, tương ứng giảm 282,9 tỷ đồng, về 9.250,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận 7.859,7 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 901,8 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 24,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 287,1 tỷ đồng, về 901,8 tỷ đồng (đầu kỳ ghi nhận 1.188,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 53,2 tỷ đồng, về 3.685,9 tỷ đồng và chiếm 39,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 150,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.535,4 tỷ đồng.

Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh gia hạn thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023

Một điểm đáng lưu ý, theo kế hoạch, ngày 22/3, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty đã điều chỉnh thời gian thanh toán tới ngày 3/10/2024, tức trễ hơn 6 tháng so với thông báo trước đó.

Lý giải việc kéo dài thời gian trả cổ tức hơn 6 tháng, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết do đến ngày 22/3/2024 Công ty vẫn chưa cân đối được dòng tiền thanh toán cổ tức năm 2023 đợt 2 như đã thông báo.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Trong đó, ngày 31/1/2024 sẽ thanh toán 10% và còn lại 20% sẽ thanh toán ngày 22/3/2024.

Với 236,24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ tạm ứng tổng cộng khoảng 708,7 tỷ đồng trong lần tạm ứng sắp tới.

Về kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện, Công ty dự kiến mở rộng dự án Vĩnh Sơn mở rộng để tăng thêm 40 MW, mở rộng dự án Sông Hinh mở rộng thêm 70 MW; dự án nâng cấp mực nước hồ B lên 2,5m tại dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn; đầu tư dự án Vĩnh Sơn 2&3, Công ty sẽ bám sát với các ngành chức năng tỉnh Bình Định để triển khai các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Về vấn đề tài chính, năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục đàm phán với các ngân hàng để được giảm lãi suất vay, thực hiện tái cấu trúc nợ vay dự án Thượng Kon Tum đối với những khoản vay có lãi suất cao nhằm tối ưu hoá lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tin liên quan
Tin khác