Sức khỏe doanh nghiệp
Lợi nhuận Vĩnh Hoàn dự báo tăng trưởng mạnh trong năm 2024 từ nền thấp trước đó
Duy Bắc - 18/03/2024 09:44
Sau năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh lao dốc, đơn vị phân tích dự báo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC – sàn HoSE) có thể tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra Báo cáo phân tích về Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.

Trong năm 2024, Chứng khoán Rồng Việt dự báo Công ty Vĩnh Hoàn sẽ ghi nhận doanh thu 11.487 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến ghi nhận 1.414 tỷ đồng, tăng 57,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Đơn vị phân tích giả định tăng trưởng trong năm 2024 đến từ kỳ vọng giá bán và sản lượng xuất khẩu cá tra của Công ty Vĩnh Hoàn sẽ tăng lần lượt 1,1% và 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giả định sự tăng trưởng đến từ thị trường Mỹ, châu Âu.

Thêm nữa, sản lượng thị trường Mỹ kỳ vọng tăng khi áp lực hàng tồn kho cao giảm dần khi tỷ lệ hàng tồn kho/doanh thu thấp hơn trung bình; và lệnh cấm vận cá Minh Thái có nguồn gốc từ Nga bắt đầu cho các đơn hàng sau ngày 22/12/2023 của Mỹ sẽ làm thiếu hụt nguồn cung cá thịt trắng nhập khẩu.

Được biết, sản lượng cá xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc có nguồn gốc từ Nga năm 2023 đạt tầm 60 nghìn tấn (gồm 3 loại: cá minh thái, cá tuyết, cá tuyết chấm đen) trong khi sản lượng xuất khẩu cá tra sang Mỹ của Việt Nam năm 2023 đạt 86 nghìn tấn. Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng sản lượng xuất khẩu sang Mỹ của Công ty Vĩnh Hoàn sẽ tăng từ 10% trở lên do sự thiếu hụt cá Minh Thái (chiếm 22 nghìn tấn) thay vì cá tuyết và cá tuyết chấm đen do giá bán cao hơn và phải cạnh tranh với cá rô phi.

Biên lợi nhuận gộp suy giảm kỷ lục về 8,2%

Xét về hoạt động kinh doanh, trước đó, trong quý IV/2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.395,7 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 47,64 tỷ đồng, giảm 74,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp suy giảm mạnh từ 19,2%, về chỉ còn 8,2% (mức thấp kỷ lục).

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, kể từ năm 2015 tới năm 2022, chưa quý nào biên lợi nhuận gộp của Công ty Vĩnh Hoàn giảm xuống 8,2%, thấp nhất ghi nhận là quý IV/2015 với giá trị 10,69%. Tuy nhiên, trong năm 2023, biên lợi nhuận gộp liên tục suy giảm, quý I ghi nhận 17,31%, quý II ghi nhận 20,65%, quý III ghi nhận 10,56%, và quý IV/2023 ghi nhận 8,2%.

Quay trở lại tình hình kinh doanh, trong quý IV/2023, lợi nhuận gộp giảm 59% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3.192,2 tỷ đồng, về 195,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 20,4%, tương ứng giảm 18,96 tỷ đồng, về 73,89 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 66,4%, tương ứng giảm 73,22 tỷ đồng, về 37,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33,2%, tương ứng giảm 73,82 tỷ đồng, về 148,34 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn giảm 74,7%, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp sụt giảm kỷ lục.

Trong đó, lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý IV/2024, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán giảm.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt 89,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tiếp tục “gồng” lỗ khi mang tiền đầu tư vào các cổ phiếu DXS, NLG, KBC …

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Vĩnh Hoàn tăng nhẹ 1,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 222,4 tỷ đồng, lên 11.805,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.618,1 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 3.380,4 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.306,1 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.581,9 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 748,1 tỷ đồng, về 1.581,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 28,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 800,6 tỷ đồng, lên 3.618,1 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn vẫn đang đầu tư 181,2 tỷ đồng (đầu kỳ đầu tư 179,3 tỷ đồng và trích lập 76,6 tỷ đồng) vào thị trường chứng khoán, trích lập 38,9 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 21,5%. Trong đó, đầu tư 60,3 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập 25,3 tỷ đồng; đầu tư 96,3 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 12,5 tỷ đồng; đầu tư 19,2 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 0,34 tỷ đồng; và đầu tư 5,4 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 0,7 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Vĩnh Hoàn tiếp tục “gồng” lỗ khi mang tiền đầu tư vào các cổ phiếu DXS, NLG, KBC …

Ngoài ra, trước đó, ngày 25/1/2024, Công ty Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 5/2/2024.

Với hơn 224,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty Vĩnh Hoàn sẽ trả tổng cộng 448,9 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này.

Thêm nữa, ngày 5/1/2024, Công ty Vĩnh Hoàn đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu (cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến thực hiện trong tháng 8 đến tháng 9/2023).

Tin liên quan
Tin khác