Thời sự
[Megastory] Đại sứ Bùi Thế Giang: Ngoại giao cây tre đã gắn liền với Việt Nam hàng ngàn năm, nay được nâng lên thành lý luận
Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó chủ tịch Hội Việt - Mỹ phân tích về những thành tựu đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam trong 3 năm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là trong năm 2023.
TIN LIÊN QUAN