Đầu tư và cuộc sống
[Megastory] Toán học giúp Việt Nam bắt kịp xu thế thời đại - AI
Hồ Hạ - 01/06/2023 09:14
Trong thời đại toàn cầu hóa và cuộc cách mạng dữ liệu với AI (trí thông minh nhân tạo), học máy, dữ liệu lớn… phát triển mạnh mẽ, thế giới ngày càng “khát” nhân sự giỏi Toán và tiếng Anh.