Sức khỏe doanh nghiệp
MHC kinh doanh thua lỗ trong quý I/2023 do nắm cổ phiếu EIB, TBD
Duy Bắc - 27/04/2023 09:17
Sau một năm thua lỗ, Công ty cổ phần MHC (mã MHC - sàn HoSE) tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2023 do hoạt động đầu tư chứng khoán thua lỗ.

Lỗ 36,76 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023

MHC công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4,03 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,76 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,36 tỷ đồng, tức giảm 37,12 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,95 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,29 tỷ đồng, tức giảm 1,24 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 68,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,23 tỷ đồng, về 12,58 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,5%, tương ứng tăng thêm 8,68 tỷ đồng, lên 44,17 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

MHC hụt doanh thu tài chính và tăng chi phí tài chính do hoạt động đầu tư chứng khoán (Nguồn BCTC)

Công ty có thuyết minh chi tiết doanh thu tài chính giảm do hụt lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán giảm 27,18 tỷ đồng, về 12,55 tỷ đồng; ngược lại, chi phí tài chính tăng do dự phòng giảm giá, mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư tăng 8,06 tỷ đồng, lên 30,31 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh kinh doanh dưới giá vốn, Công ty còn hụt doanh thu tài chính và chi phí tài chính tăng cao trong quý đầu năm 2023, đây là nguyên nhân dẫn tới lỗ trong quý I/2023.

Được biết, trong năm 2023, MHC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập khác 200 tỷ đồng; và lợi nhuận trước thuế dự kiến 40 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 36,53 tỷ đồng, Công ty cách rất xa kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong năm tài chính.

Trước đó, trong năm 2022, Công ty đã ghi nhận lỗ 30,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 48,84 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu cũng do bổ sung thêm khoản trích lập dự phòng từ các khoản đầu tư của Công ty con.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 351,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 28 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 147,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 211,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ trong quý đầu năm để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đầu tư 326,4 tỷ đồng vào cổ phiếu EIB

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của MHC tăng 16,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 185,6 tỷ đồng, lên 1.341,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 605,1 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 489,2 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong quý đầu năm, biến động mạnh chủ yếu khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 133,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 344,8 tỷ đồng, lên 603,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21,9%, tương ứng giảm 136,8 tỷ đồng, về 489,2 tỷ đồng.

MHC tăng trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán trong quý I/2023. (Nguồn BCTC)

Công ty có thuyết minh đầu năm đầu tư 258,9 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, trích lập dự phòng 5,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm 31/3/2023, danh mục đầu tư chứng khoán tăng lên 603,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng 40,22 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 6,7% tổng danh mục đầu tư chứng khoán. Trong đó, đầu tư 326,4 tỷ đồng vào cổ phiếu EIB, trích lập dự phòng 19,5 tỷ đồng; đầu tư 122,5 tỷ đồng vào cổ phiếu TBD, trích lập dự phòng 15,5 tỷ đồng; và đầu tư 154,8 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 5,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 36,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 212,2 tỷ đồng, lên 798,1 tỷ đồng và chiếm 59,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu MHC tăng 160 đồng lên 3.810 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác