Sức khỏe doanh nghiệp
Một doanh nghiệp xin tạm ngừng kinh doanh một năm vì khó khăn
Kim Ngân - 22/03/2023 09:43
Licogi 166 gặp khó khăn về tài chính, cần tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Công ty CP Licogi 166 (HNX: LCS) vừa có nghị quyết HĐQT tạm ngừng kinh doanh một năm kể từ ngày 15/3. Lý do, Công ty gặp khó khăn, cần tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Licogi 166 hoạt động trong 2 lĩnh vực: thi công xây lắp và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong đó, hơn 60% doanh thu đến từ xây lắp.

Theo tờ trình họp ĐHCĐ thường niên 2023, ban lãnh đạo cho biết Công ty không có nguồn tài chính để hoạt động, người lao động đã nghỉ việc, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Tổng giám đốc Công ty kiến nghị cổ đông ho phép tạm dừng hoạt động Công ty, thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.

Trong năm 2022, doanh thu công ty hơn 3 tỷ đồng nhưng lỗ trước thuế hơn 98 tỷ đồng (năm trước lỗ 67 tỷ đồng). Công ty đã dừng thi công các dự án, một số dự án đã ký đồng cũng phải dừng hoặc chuyển cho đơn vị khác thực hiện. HĐQT đã nghỉ và chưa bầu được HĐQT thay thế. Toàn bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc từ đầu năm 2022.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết đã nỗ lực kêu gọi các cổ đông mới, lên phương án tái cấu trúc, tìm kiếm các dự án mới, tìm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu đá, nhưng do khó khăn về tài chính, ngân hàng đã dừng cho vay, dừng bão lãnh.

Mới đây, ngày 25/2, ĐHCĐ thường niên 2023 đã biểu quyết thông qua tạm dừng hoạt động kinh doanh, bầu ông Vũ Đức Mạnh (sinh năm 1986) làm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật và 3 thành viên HĐQT gồm ông Vũ Đức Mạnh, ông Phan Văn Dương, ông Vũ Quốc Sử. Trong đó, ông Vũ Quốc Sử được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Tin liên quan
Tin khác