Đầu tư
Một dự án hầm đường bộ giảm 7.250 tỷ đồng; 3.011 tỷ đồng nâng cấp cao tốc La Sơn - Hòa Liên
Hạnh Nguyên - 14/04/2024 09:09
Tổng mức đầu tư Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả giảm 7.250 tỷ đồng; Đầu tư 3.011 tỷ đồng nâng cấp 65 km cao tốc La Sơn - Hòa Liên... Đó là hai trong số những thông tin về đầu tư đáng chú ý trong tuần qua.

Bình Dương động thổ xây dựng cụm công nghiệp An Lập 75 ha

Ngày 8/4, tỉnh Bình Dương động thổ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp An Lập tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Dự án có tổng diện tích 75 ha, tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, phát lệnh động thổ cụm công nghiệp An Lập - Ảnh: Minh Duy 

Thời gian hoàn hiện hạ tầng dự kiến vào tháng 1/2025 để đón các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Cụm công nghiệp An Lập được xây dựng nhằm mục tiêu thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở các huyện phía Nam (giáp với TP.HCM, Đồng Nai) đến đầu tư sản xuất, kinh doanh.

 Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đấu nối đồng bộ hạ tầng của cụm với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Sau khi hoàn thành cụm công nghiệp chỉ được thu hút các ngành, lĩnh vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Bên cạnh việc xây dựng các cụm công nghiệp mới, Bình Dương cũng hướng đến xây dựng các cụm công nghiệp “Net Zero”.

Hiện tại, Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc) đang nghiên cứu xây dựng cụm công nghiệp “Net Zero” tại huyện Phú Giáo với diện tích 180 ha, vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn 2023-2030, tỉnh sẽ xây dựng thêm 10 khu, cụm công nghiệp mới để thu hút đầu tư.  

Tổng mức đầu tư Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả giảm 7.250 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ký Quyết định số 397/QĐ – BGTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân) theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả là mô hình kiểu mẫu của công trình hạ tầng giao thông thực hiện theo hình thức PPP.

Theo đó, có 3 hạng mục đầu tư bổ sung vào Dự án trong quá trình thực hiện gồm hạng mục xây dựng cầu Suối Dừa (Km1370+402, Quốc lộ 1); hạng mục xây dựng hầm đèo Cù Mông; hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân (bao gồm hạng mục vận hành hầm Hải Vân qua đèo).

Bộ GTVT quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xuống còn 18.903,89 tỷ đồng, gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 593,44 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị: 13.254,16 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án tư vấn, chi phí khác: 1.988,12 tỷ đồng; chi phí vận hành hầm Hải Vân qua đèo giai đoạn 2016-2017 và 2018 – 2020: 455,72 tỷ đồng; lãi vay trong thời gian xây dựng (tạm tính): 2.612,45 tỷ đồng; chi phí dự phòng: 0 tỷ đồng.

So với Quyết định số 3107/QĐ-BGTVT ngày 5/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh giảm 7.250 tỷ đồng, trong đó đáng kể nhất là chi phí thiết bị và xây dựng giảm 2.049,78 tỷ đồng; lãi vay trong thời gian xây dựng giảm 1.209 tỷ đồng; chi phí dự phòng giảm 3.052 tỷ đồng...

Tổng mức đầu tư Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả sẽ được xác định chính xác khi quyết toán công trình.

Với thay đổi nói trên đã dẫn tới thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án. Cụ thể, theo Quyết định số 397, nguồn vốn BOT thực hiện Dự án là 14.127,27 tỷ đồng.

Nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ Dự án là 4.776,62 tỷ đồng, bao gồm vốn Ngân sách nhà nước 90 tỷ đồng: sử dụng để hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hạng mục hầm Đèo Cả; vốn trái phiếu Chính phủ 3.506,62 tỷ đồng sử dụng thanh toán phần BT hầm Cổ Mã, đường dẫn, kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư; vốn Ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 1.180 tỷ đồng sử dụng để hỗ trợ xây dựng hạng mục hầm Đèo Cả là 1.065,29 tỷ đồng, hỗ trợ tổ chức bồi thườn giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án 114,71 tỷ đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo các quyết định trước đó của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 85 triển khai các công việc tiếp theo tuân thủ quy định pháp luật; tiếp tục rà soát hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh phương án tài chính, điều chỉnh hợp đồng, thực hiện công tác thanh quyết toán và các nội dung liên quan theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát nguồn vốn thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch vốn, hoàn tất các thủ tục về vốn cho dự án theo quy định; bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ cho dự án đúng mục đích, đối tượng, quy định của pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội và hiệu quả đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án 85 cũng có trách nhiệm thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng; quản lý hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn, các chi phí đầu tư dự án, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, đúng quy định pháp luật.

Được biết, Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt ban đầu tại Quyết định số 47/QĐBGTVT ngày 6/1/2012, trong quá trình triển khai đã bổ sung một số hạng mục vào Dự án theo quy định và điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án.

Tính đến cuối tháng 12/2020, toàn bộ các hạng mục thuộc Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả đã được hoàn thành, trong đó hạng mục hầm Đèo Cả, Cổ Mã và đường dẫn hoàn thành vào 8/2017; hạng mục hầm Cù Mông hoàn thành vào tháng 3/2019; hạng mục hầm Hải Vân hoàn thành tháng 12/2020.

Công trình đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả đầu tư, giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, trong quá trình bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại văn bản số 5373/BKHĐT-PTHTĐT ngày 10/7/2023 báo cáo Thủ tướng có nêu “Trong quá trình thực hiện, Dự án có nhiều thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và hình thức đầu tư. Các hạng mục bổ sung đều được phê duyệt tại các quyết định riêng lẻ không tính trong tổng thể dự án ban đầu, đến nay chưa có quyết định phê duyệt Dự án tổng thể, làm cơ sở giao kế hoạch vốn hàng năm theo đúng quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công. Việc giao vốn kế hoạch hàng năm thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT”.

Ngày 20/9/2023, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến tại Thông báo số 386/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, trong đó yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục, bảo đảm việc sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ Dự án đúng quy định và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

TKV muốn đầu tư các dự án Bauxit - Alumin - Nhôm quy mô 182.000 tỷ đồng

Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) do ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó tổng giám đốc đã vừa có chuyến khảo sát thực địa tại Mỏ 1-5 thuộc địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông để tiến tới triển khai thực hiện tổ hợp nhà máy sản xuất Alumin Đắk Nông 2.

 Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó tổng giám đốc TKV đang trình bày về kế hoạch phát triển các Dự án Bauxit - Alumin - Nhôm tại Đắk Nông

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đăk Nông, TKV cũng báo cáo việc Tập đoàn đã hoàn thành công tác xây dựng Đề án “Phát triển tổng thể lĩnh vực Bauxit  - Alumin - Nhôm của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Đề án này, tại địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, TKV sẽ tập trung đầu tư mở rộng nâng công suất Tổ hợp Alumin Nhân Cơ lên khoảng 2 triệu tấn Alumin/năm; đầu tư mới Tổ hợp Bauxit – Alumin -Nhôm Đắk Nông 2 có công suất 2 triệu tấn Alumin/năm và 0,5 - 1 triệu tấn Nhôm/năm.

Theo đó, TKV sẽ thực hiện 2 đề án thăm dò và 5 dự án Bauxit – Alumin - Nhôm với tổng mức đầu tư dự kiến trên 182.000 tỷ đồng, trong đó, ưu tiên thực hiện Dự án Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông 2 ngay trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2030, để nâng cao giá trị chế biến sâu, góp phần xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm Công nghiệp nhôm quốc gia.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó tổng giám đốc TKV cho hay, để chuẩn bị cho việc triển khai các dự án sắp tới tại Đắk Nông, TKV đã xây dựng các phương án nguồn lực về vốn đầu tư. Cụ thể TKV đã dành gần 1.000 tỷ thăm dò các mỏ Bauxit trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đáp ứng triển khai các dự án Alumin- Nhôm trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nguồn nguyên liệu để đáp ứng triển khai các dự án.

Với kinh nghiệm đã có trong triển khai các dự án Bauxit - Alumin thời gian qua tại Lâm Đồng và Đắk Nông, TKV cũng rất tự tin về tính khả thi của các dự án này và cam kết sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TKV cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án trong thời gian qua, đối với những dự án dự kiến sẽ triển khai trên địa bàn trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng Bauxit, Alumin, Nhôm.

Về phía tỉnh Đắk Nông, các sở ngành chức năng và chính quyền địa phương tại buổi làm việc đều thống nhất chủ trương và ủng hộ những dự án của TKV đang và sẽ triển khai tại Đắk Nông trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước những khó khăn hiện tại về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất phục vụ dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ thời gian qua, địa phương cũng yêu cầu, để triển khai có hiệu quả các dự án sắp tới, Tập đoàn TKV cần rút kinh nghiệm để xây dựng các phương án cụ thể và chi tiết thậm chí linh hoạt, sáng tạo về công tác bồi thường, hỗ trợ để người dân đồng thuận, tạo điều kiện khi thực hiện các dự án được thuận lợi hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ghi nhận những đóng góp của TKV với sự phát triển của Đắk Nông thời gian qua đồng thời cũng cho hay, hiện cũng có nhiều doanh nghiệp đang tiến hành khảo sát và dự kiến đầu tư khai thác Bauxit và làm Alumin tại tỉnh. Vì vậy, TKV cần có kế hoạch thăm dò, khảo sát trọng tâm, trọng điểm để tránh chồng lấn.

Với các kế hoạch dự kiến của TKV sẽ triển khai trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng lưu ý, TKV cần tập trung khảo sát kỹ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, kết hợp những kinh nghiệm qua thời gian đã triển khai dự án tại Đắk Nông để xây dựng phương án cụ thể, có tính khả thi, trong đó, cần đặc biệt lưu ý về vấn đề môi trường, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án.

“Đắk Nông luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tập đoàn trong việc triển khai các dự án sắp tới tại tỉnh. Các dự án của TKV sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành công nghiệp Alumin và Nhôm tại Đắk Nông thời gian tới”, ông Yên nói.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Dự án Cầu Thạnh Đức có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, khởi công xây dựng ngày 25/11/2023. Theo thiết kế, cầu Thạnh Đức gồm 2 hạng mục chính là cầu và đường dẫn vào cầu. Trong đó, phần cầu dài 557,5m; khổ cầu 13m với 4 làn xe; cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 17 nhịp.

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ.

Dự án gồm 2 nhà thầu đảm nhận thi công, trong đó Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Hưng là nhà thầu thi công các hạng mục phía tây cầu; còn nhà thầu Công ty CP Tiến Hưng thi công các hạng mục phía đông cầu. Thời gian thực hiện dự án là 440 ngày kể từ ngày khởi công.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gia Hưng cho biết, tận dụng thời tiết thuận lợi, đơn vị đang triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, gồm khoan cọc nhồi, đào hố móng, lao dầm, đúc dầm cầu...

Tương tự, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi là dự án quan trọng được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Quảng Ngãi (chủ đầu tư), sau hơn 1 năm thi công, dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và sẽ hoàn thành trong quý III/2024, dự kiến vượt tiến độ 6 tháng.

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đặc biệt, có những công trình, đơn vị yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra.

"Hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư chủ yếu vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ban Quản lý liên tục đôn đốc các đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ. Nếu gặp vướng mắc ở đâu thì đơn vị sẽ gỡ ở đó, sớm đưa các dự án vào sử dụng”, ông Cường nhấn mạnh.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là 6.302,869 tỷ đồng (bao gồm chi đầu tư phát triển khác là 104 tỷ đồng), trong đó: Vốn ngân sách địa phương 5.045,015 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.257,854 tỷ đồng.

Ước đến ngày 31/3/2024, giải ngân đạt 962,774 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch vốn giao, trong đó: Ngân sách địa phương giải ngân khoảng 801,178 tỷ đồng (15,9%), ngân sách trung ương ước khoảng 161,596 tỷ đồng (12,8%).

Nhằm đảm bảo kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, giữa tháng 2/2024, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 33 về tiến độ giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2024 với mục tiêu đến ngày 31/12/2024 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công 2024 được giao mà không có lý do bất khả kháng sẽ bị xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý trách nhiệm, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh tương ứng với số kế hoạch vốn đã giao năm 2024 mà chưa giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho biết, trong bối cảnh tỉnh đang gặp rất khó khăn, song tinh thần đoàn kết, thống nhất cao sẽ là điểm tựa để tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt công tác thi công, giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm.

Năm 2024, dự toán trung ương giao Quảng Ngãi thu từ tiền sử dụng đất là 2.600 tỷ đồng. Thế nên các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn từ nguồn tiền sử dụng đất rất khó khăn. Do đó, UBND tỉnh sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền phân bổ nguồn vượt thu năm 2023 để bù vào nguồn hụt thu tiền sử dụng đất năm 2024 bố trí cho các dự án.

"Hơn lúc nào hết, các cơ quan, đơn vị phải bắt tay vào việc, xốc lại tinh thần và chung tay vượt qua khó khăn, hoàn thành các dự án hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm để đưa các dự án về đích.

Đối với các sở, ngành địa phương trong tỉnh phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành những phần việc có liên quan như công tác bồi thường, giải phóng mặt mặt bằng, nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án… để đảm bảo tiến độ trên công trường và giải ngân vốn được tỉnh đề ra trong năm 2024", ông Tuấn nhấn mạnh.

Sắp kích hoạt chính sách gọi vốn cho đại dự án hàng không

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa có Tờ trình số 3362/TTr-BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch). Trước đó, đầu tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết (Bình Thuận)

Để triển khai Quy hoạch, cuối tháng 11/2023, Bộ GTVT đã giao Cục Hàng không Việt Nam (cơ quan lập Quy hoạch) xây dựng kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch; tổ chức lấy ý kiến của 13 bộ, ngành và 29 địa phương có quy hoạch cảng hàng không. Tính đến cuối tháng 3/2024, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 31/42 ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, bản kế hoạch này nhằm xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các Dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, trong đó xác định được phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, đây còn là định hướng cho các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ GTVT và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Để cụ thể hóa Quy hoạch và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động lên kế hoạch đầu tư, Bộ GTVT đặt mục tiêu trong 2 năm tới phải hoàn thành công tác lập quy hoạch 30 cảng hàng không (gồm 14 cảng hàng không quốc tế: Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc; 16 cảng hàng không quốc nội: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Thành Sơn và Biên Hòa).

Trong giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành công tác nghiên cứu, lập quy hoạch Cảng hàng không Cao Bằng, Cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô, Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ GTVT, để thực hiện Quy hoạch, tổng nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không (không gồm các công trình do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tự cân đối đầu tư) trong giai đoạn 2021- 2030 ước khoảng 420.472 tỷ đồng.

Tại Tờ trình số 3362/TTr-BGTVT, cùng với việc cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không theo Quy hoạch, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép huy động tối đa nguồn vốn của xã hội đầu tư theo phương thức PPP đối với các cảng hàng không mới.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đề xuất xây dựng cơ chế cho phép các đơn vị hàng không dân dụng được đầu tư, vận hành, khai thác công trình trên đất, tài sản kết cấu hạ tầng do Bộ Quốc phòng quản lý để tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, phục vụ hoạt động lưỡng dụng.

“Ngân sách nhà nước và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hiện mới chỉ cân đối được khoảng 204.615 tỷ đồng, nên việc sớm cởi nút thắt về cơ chế xã hội hóa đầu tư, nâng cấp các sân bay, cảng hàng không hiện hữu đang là vấn đề cấp thiết để sớm cụ thể Một điểm nhấn quan trọng khác tại Tờ trình số 3362/TTr-BGTVT là việc Bộ GTVT đã xác định danh mục 19 dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên trong lĩnh vực hạ tầng hàng không giai đoạn 2021 - 2030 theo quy hoạch đã được duyệt. Đây là các dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 hoặc giai đoạn sau năm 2030, trường hợp có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kế hoạch đầu tư sớm hơn.

Danh mục này có một số dự án đang trong giai đoạn đầu tư như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Điện Biên hoặc chắc chắn sẽ do đơn vị đang khai thác cảng hàng không hiện hữu là ACV đầu tư. Nhưng vẫn có một số dự án đầu tư mới như: Phan Thiết hoặc đầu tư thêm nhà ga hành khách tại Cảng hàng không Phù Cát, Côn Đảo, Cam Ranh… đang được các địa phương kiến nghị kêu gọi vốn theo hình thức PPP.

Danh mục trên cũng chưa bao gồm 2 sân bay quân sự đang được tiến hành thực hiện đầu tư chuyển đổi khai thác lưỡng dụng (Biên Hòa, Thành Sơn) và khoảng 5 cảng hàng không, sân bay tiềm năng đang được một số địa phương tổ chức lập đề án quy hoạch cảng hàng không với định hướng chính là huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức PPP.

Tuy nhiên, cơ hội đầu tư vào các sân bay nói trên của các nhà đầu tư sẽ chỉ rõ hơn sau khi Đề án Định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến đề án huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác, Bộ GTVT cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại Sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và Sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); nghiên cứu đề án xã hội hóa đầu tư theo phương thức PPP khai thác các cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La), Vinh (tỉnh Nghệ An), Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), Cần Thơ (TP. Cần Thơ) và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu.

Theo khoản 1, Điều 4, Quyết định số 1121/QĐ-TTg, UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức PPP khai thác các cảng hàng không thuộc địa phận của địa phương, báo cáo Tổ công tác. Để hỗ trợ các địa phương, Bộ GTVT đã giao các đơn vị chủ động xây dựng đề cương các nội dung chính làm cơ sở triển khai lập đề án và gửi tới UBND các tỉnh, thành phố để chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, xây dựng đề án.

Bộ GTVT đang tổng hợp hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2024 làm cơ sở nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, hành lang pháp lý trong việc huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không”, lãnh đạo Bộ GTVT thông tin.

Giao đầu mối phản biện chọn phương án tối ưu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước nghiên cứu, phản biện độc lập để lựa phương án tối ưu cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Ảnh minh hoạ.

Đây là một trong những nội dung trong Thông báo số 152/TB – VPCP thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các Dự án đường sắt quan trọng quốc gia diễn ra vào ngày 26/3.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng ý kiến của các đại biểu (các ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, bao gồm ý kiến của GS.TSKH Lã Ngọc Khuê), trong đó đánh giá toàn diện các yếu tố: công nghệ, kỹ thuật, an toàn, tổ chức vận tải khai thác, năng lực vận tải (hàng hóa và hành khách) của đường sắt trên trục Bắc Nam (gồm đường sắt tốc độ cao và đường sắt khổ 1.000mm hiện hữu), tính khả thi, phương án huy động vốn, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế… để lựa chọn kịch bản tối ưu.

Phó thủ tướng lưu ý phương án triển khai phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất về tiêu chuẩn thiết kế, hạ tầng, tín hiệu, thiết bị, toa xe, đầu máy… Đối với các ga tại TP. Hà Nội và TP.HCM cần bố trí ở trung tâm, kết hợp đi ngầm, trên cao… bảo đảm thuận tiện cho hành khách.

Về tốc độ thiết kế, Phó thủ tướng chỉ đạo tiếp tục làm rõ hơn dựa trên phân tích, nghiên cứu kinh nghiệm đầu tư, vận hành, khai thác hành khách kết hợp hàng hóa của các nước trên thế giới như Bộ GTVT báo cáo (làm rõ tiêu chuẩn, tổ chức khai thác vận tải, cách làm của từng nước); phân tích, chứng minh về hiệu quả kinh tế, tài chính đối với trường hợp chỉ vận tải hành khách, hoặc vận tải hành khách kết hợp vận tài hàng hóa.

Về chuyển giao công nghệ, Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất lập Đề án riêng để phân tích, chọn đối tác chuyển giao công nghệ; lựa chọn tổ chức tiếp nhận công nghệ để làm chủ công nghệ (thành lập mới 1 tập đoàn nhà nước, giao doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân, đơn vị quân đội…).

Về phân kỳ đầu tư, nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư phù hợp, có thể kiến nghị đầu tư đồng thời, một lần để giảm thời gian, chi phí,…

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước) nghiên cứu, phản biện độc lập để lựa phương án tối ưu.

Trước đó, trong đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đánh giá, Dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có quy mô rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước, có tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ phức tạp, nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn.

Đồng thời đây là dự án chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam nên cần có sự chỉ đạo tập trung từ cấp cao nhất, có quyết tâm chính trị mạnh mẽ; cần được nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để lựa chọn phương thức và nguồn vốn đầu tư, yếu tố kỹ thuật (công nghệ, tốc độ khai thác, đối tượng phục vụ v.v...), mô hình khai thác hợp lý trên cơ sở phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế, điều kiện thực tế của Việt Nam, bảo đảm tầm nhìn chiến lược, dài hạn.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định; các chuyên gia đồng thời triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển GTVT đường sắt.

Bộ GTVT cũng đã tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại một số quốc gia có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển như Châu Âu, Trung Quốc để cập nhật, bổ sung hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và để có đầy đủ cơ sở khoa học, khách quan, Bộ GTVT sẽ huy động tư vấn quốc tế có kinh nghiệm để nghiên cứu, hoàn thiện làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2025.

Thanh Hoá điều chỉnh tổng mức đầu tư Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa do Công ty CP Hiền Đức Hải Hoà làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án

Theo đó, Dự án có diện tích khoảng 67.692,6 m2. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư xây dựng trên phạm vi khoảng 20.410 m2 với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khách sạn 9 tầng, khu nhà hàng, 8 căn biệt thự biển nghỉ dưỡng Bungalow, trạm xử lý nước thải và các hạng mục phụ trợ.

Trong giai đoạn 2, dự án sẽ được đầu tư xây dựng trên phạm vi khoảng 47.282,6 m2 với các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật, hai tòa căn hộ khách sạn du lịch 12 tầng, các căn biệt thự biển nghỉ dưỡng Bungalow, khu resort. Khu vực phụ trợ bao gồm: Bãi đỗ xe, khu thể thao, khu vui chơi, trạm xử lý nước thải, công trình cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 501,67 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư là 116,94 tỷ đồng (chiếm 23,31%), vốn vay và huy động khác là 384,73 tỷ đồng (chiếm 76,69%).

Tiến độ dự án được xác định, trong giai đoạn 1, dự án được khởi công xây dựng Quý IV/2021; hoàn thành xây dựng đi vào vận hành Quý III/2027.

Trong giai đoạn 2, hạng mục hạ tầng kỹ thuật sẽ được khởi công xây dựng Quý III/2024, hoàn thành xây dựng Quý III/2026.  Riêng hai tòa căn hộ khách sạn du lịch 12 tầng, các căn biệt thự biển nghỉ dưỡng Bungalow, khu resort, khu vực phụ trợ và các hạng mục phụ trợ khác sẽ được khởi công xây dựng Quý III/2026 và hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Quý III/2029.

Được biết, dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được thực hiện tại Khu du lịch biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2017 với tổng mức đầu tư 301 tỷ đồng.

Bình Định tăng vốn đầu tư tại Dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030

Dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn làm chủ đầu tư vừa được UBND tỉnh Bình Định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo đó, Dự án được điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng lên hơn 67,7 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh từ quý I/2023 sang quý I/2025.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện...

Trường hợp đến thời điểm quý I/2025 mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 29/6/2021. Dự án được thực hiện trên diện tích 3,8 ha với các hạng mục như khu kho chứa hàng, khu bãi hàng, bãi container, khu hạ tầng kỹ thuật cảng, cây xanh,...

UBND tỉnh Bình Định cho biết, hạ tầng giao thông đường bộ khu vực cảng hiện nay đã quá tải cần xây dựng, bố trí bãi đậu, đỗ xe container, xe tải trong phần diện tích của dự án.

Theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030, khu vực cảng Quy Nhơn đến năm 2030 có tổng diện tích khoảng 87,92 ha. Mục tiêu quy hoạch phát triển mở rộng cảng Quy Nhơn thành một trong những cảng biển hiện đại mang tầm khu vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, khu vực trên bờ có diện tích 56,13 ha được quy hoạch có các khu chức năng gồm khu bến cảng tổng hợp container có tổng diện tích 4,72 ha, khu vực kho bãi hậu phương có tổng diện tích khoảng 28,86 ha…

Trước đó vào cuối tháng 3/2023, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã hoàn thành Dự án nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn (thuộc quy hoạch khu bến cảng tổng hợp container) với tổng mức đầu tư hơn 546 tỷ đồng sớm hơn kế hoạch 90 ngày. Tổng chiều dài bến sau khi nâng cấp là 480 m, rộng 35 m; đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu hàng tổng hợp, tàu container 30.000 DWT đầy tải.

Bộ Giao thông - Vận tải nói gì về nguy cơ ngập cao tốc Hòa Liên - Túy Loan?

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải xem xét, đánh giá lại hệ thống thoát nước tại một số Dự án giao thông lớn ở trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trên địa bàn huyện Hòa Vang có một số công trình lớn đang triển khai như: Đường cao tốc, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B… Hiện nay phần thiết kế hệ thống thoát nước từ các công trình này chưa đáp ứng được, dẫn đến việc dễ gây ra ngập úng khi bị mưa lớn.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được khởi công năm 2023 và dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành.

Trả lời về kiến nghị trên, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông được thiết kế nâng cấp, mở rộng từ tuyến Hải Vân - Tuý Loan hiện hữu, với tổng chiều dài 11,5 km, do Ban Quản lý dự án mới đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đi qua vùng địa hình tương đối cao, cách xa sông Cu Đê, tuyến giao cắt qua các khe tụ thủy, các khe suối nhỏ và các kênh mương thủy lợi nên không chịu ảnh hưởng ngập dềnh của nước lũ sông lớn mà chủ yếu phụ thuộc vào mực nước dâng phía thượng lưu các công trình cầu, cống khi có mưa lớn, kéo dài.

Theo kết quả khảo sát thủy văn, qua các đợt lũ lớn lịch sử vào các năm 2007, 2009, 2013 và 2022 khu vực dự án không có hiện tượng bị ngập úng. Quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, giải pháp thiết kế thoát nước đã được tư vấn thiết kế tính toán theo tần suất thuỷ văn, thỏa thuận, thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương1 đảm bảo khẩu độ thoát nước lưu vực và đảm bảo khẩu độ thoát nước bằng hoặc lớn hơn khẩu độ thoát nước theo quy hoạch được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình thi công thực tế có thể phát sinh những điểm cục bộ bị đọng nước chưa thể lường hết được, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hệ thống thoát nước (nếu cần) tránh gây ngập úng, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt, sản xuất canh tác của nhân dân khu vực.

Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương, tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trong quá trình rà soát, đảm bảo dự án hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, Sở Giao thông - Vận tải Đà Nẵng trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B kịp thời rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống thoát nước (nếu cần) tránh gây ngập úng, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt, sản xuất canh tác của nhân dân khu vực.

Đầu tư 3.011 tỷ đồng nâng cấp 65 km cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Bộ GTVT vừa có Tờ trình số 3800/TTr – GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 tháng qua, Bộ GTVT trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên lên cấp có thẩm quyền. Trong lần trình mới nhất, Bộ GTVT cho biết là đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định và góp ý của các bộ, ngành liên quan.

Một đoạn tuyến La Sơn - Hoà Liên.

Theo đề xuất, Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có điểm đầu (La Sơn) tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điểm cuối (Hoà Liên) tại khoảng Km66, nút giao Hoà Liên (kết nối với dự án Hòa Liên - Túy Loan đang đầu tư), xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Toàn bộ chiều dài Dự án khoảng 64,95km sẽ được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến hiện tại đang khai thác, cấp 80.

Hướng tuyến của Dự án sẽ bám theo tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang khai thác, trường hợp cần thiết sẽ nghiên cứu, điều chỉnh cục bộ để nâng cao khả năng khai thác. Hướng tuyến này là phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng.

Hiện nền đường cơ bản cao tốc La Sơn – Hoà Liên đã hoàn thiện theo quy mô 4 làn xe với chiều rộng nền đường 22m, nên Bộ GTVT  đề xuất tiến hành xử lý kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của dự án, an toàn trong khai thác.

Các nút giao trên tuyến vẫn giữ nguyên như hiện tại do đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện trong giai đoạn trước đây. Riêng tại vị trí nút giao Tà Lang - Giàn Bí (do UBND TP. Đà Nẵng đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương) đầu tư các hạng mục để bảo đảm khai thác đồng bộ, an toàn khai thác tại nút giao.

Công trình cầu, hầm trên tuyến sẽ tận dụng giữ nguyên các cầu, hầm đã được đầu tư với quy mô 4 làn; xây dựng mở rộng các cầu còn lại đảm bảo quy mô 4 làn xe, bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 3.011 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 2.518 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác khoảng 252 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2 tỷ đồng; dự phòng khoảng 239 tỷ đồng.

Dự án dự kiến bố trí từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, trong đó: từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư là 1,173 tỷ đồng và cân đối từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 được thông báo tại văn bản số 1303/TTg- KTTH ngày 6/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ là 3.009 tỷ đồng.

Bộ GTVT cho biết là Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên sẽ chuẩn bị đầu tư năm 2023 - 2024, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng, đi trùng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010.

Triển khai quy hoạch, căn cứ nhu cầu về nguồn lực, chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan giai đoạn 1 theo hình thức Hợp đồng BT, tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, trong đó đoạn La Sơn - Hòa Liên có quy mô 2 làn, chiều rộng nền đường 12m; đoạn Hòa Liên Túy - Loan chuyển sang đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025, quy mô 4 làn xe.

Trong quá trình thực hiện đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn còn lại của Dự án để thực hiện đầu tư một số hạng mục theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, gồm: nền đường, các cầu nhỏ và hầm Mũi Trâu. Dự án đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022, đang quyết toán dự án theo quy định.

Theo Bộ GTVT, việc mở rộng đoạn tuyến đạt quy mô cao tốc 4 làn xe sẽ nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nói riêng, cùng với các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và Đà Nẵng - Quãng Ngãi hình thành trục giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ của khu vực.

Đô thị Thành phố Kon Tum phát triển theo hướng 3 đường vành đai, 6 vùng phát triển

Tối 10/4, tại Quảng trường 16/3, TP. Kon Tum tổ chức Lễ Khai mạc chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Thành phố (10/4/2009- 10/4/2024) gắn với Ngày hội quảng bá du lịch TP. Kon Tum và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên, TP. Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên).

Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội quảng bá du lịch TP. Kon Tum và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên, TP .Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên).

Chủ tịch UBND TP. Kon Tum Nguyễn Thanh Mân cho biết, Thành phố đã được Chính phủ công nhận Đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đây là dấu ấn quan trọng của Thành phố. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và khắc phục những khó khăn trong giai đoạn tới, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố tiếp tục phát huy thế mạnh về vị trí là trung tâm của tỉnh và tiềm năng, nguồn lực của địa phương.

"Chú trọng phát triển đô thị theo hướng 3 đường vành đai, 6 vùng phát triển; hình thành các trung tâm đô thị được gắn kết bằng hệ thống giao thông thông minh, thân thiện và hiện đại. Giữ gìn, khai thác tối đa bản sắc văn hóa, lợi thế, tiềm năng tự nhiên để hình thành cấu trúc đô thị kết hợp hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. Cùng đó, phát triển thành phố Kon Tum trở thành trung tâm thương mại - tài chính, cầu nối giữa các địa phương trong giao thương, kết nối, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, gắn kết các tour du lịch với địa phương trong và ngoài tỉnh", ông Mân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, TP. Kon Tum đầu tư phát triển các khu đô thị mới nhằm mở rộng không gian đô thị theo hướng: “Lấy dòng sông Đăk Bla làm trung tâm, làm xương sống để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan, tạo tiền đề cho phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch”.

Xây dựng mối liên hệ trong chuỗi cung ứng “vùng nguyên liệu - vùng chế biến, sản xuất - vùng tiêu thụ” với các vùng kinh tế động lực khác. Trong đó, tiếp tục duy trì kết nối về du lịch - dịch vụ giữa thành phố Kon Tum với các đô thị trong khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và định hướng kết nối với các thành phố lớn khác trên cả nước.

Theo ông Mân, thành phố Kon Tum đang đầu tư phát triển, mở rộng các Cụm công nghiệp nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, như: Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Làng nghề H’Nor; Cụm công nghiệp Thanh Trung; Cụm công nghiệp Hoà Bình và tiếp tục đầu tư Cụm công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh bổ sung quy hoạch 8 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại phía Nam Thành phố, với diện tích 570 ha (giai đoạn 2021-2030).

Tại Lễ kỷ niệm, thành phố Kon Tum đã khai mạc Ngày hội quảng bá kết nối du lịch các thành phố ở Tây nguyên và thành phố Tuy Hòa năm 2024. Với phương châm “Đồng hành để cùng đi xa - Kết nối để cùng phát triển”, các thành phố tham gia tại Ngày hội đã có nhiều hoạt động thiết thực để phát triển du lịch và thu hút đầu tư phát triển triển du lịch tại mỗi địa phương; đồng thời, tạo chuỗi liên kết vùng và nâng cao lượng các sản phẩm du lịch hiện có.

Quảng Nam: 3 dự án thủy điện chưa có vốn để ổn định đời sống sau tái định cư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 20 (trách nhiệm của chủ đầu tư) Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg theo hướng tăng cường trách nhiệm ràng buộc chặt chẽ của chủ đầu tư trong việc ổn định đời sống và sản xuất, nhất là sinh kế lâu dài cho hộ dân tái định cư.

UBND tỉnh cũng đề xuất các Bộ, ngành liên quan đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí, hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn 2024-2025 cho các Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy điện: Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 và A Vương.

Tại Quảng Nam, tổng số “Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy lợi, thủy điện” theo quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 đã lập, phê duyệt là 4 dự án (Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy điện Sông Bung 4, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 và A Vương).

Trong đó, Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy điện Sông Bung 4 đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQHĐND tỉnh ngày 21/4/2020 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư là 3 dự án Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 và A Vương (UBND tỉnh đã báo cáo số 52/BC-UBND ngày 27/5/2020 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện). Nguyên nhân là ngân sách Trung ương không bố trí vốn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn 3 Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện: Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 và A Vương chưa có nguồn vốn để phê duyệt, triển khai thực hiện dự án; đời sống người dân sau tái định cư còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư hư hỏng, xuống cấp.

Tập đoàn Tokyu nghiên cứu đầu tư công nghệ bán dẫn tại Bình Dương

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 10/4 ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có buổi làm việc với ông Hirohisa Fujiwara, Giám đốc kinh doanh quốc tế Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) về kế hoạch phát triển các Dự án mới của Tập đoàn tại tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Lợi (bên phải) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tặng quà lưu niệm cho ông ông Hirohisa Fujiwara, Giám đốc kinh doanh quốc tế Tập đoàn Tokyu

Thông tin đến lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông  Hirohisa Fujiwara chia sẻ, trong chuyến thăm Bình Dương lần này, Tập đoàn Tokyu thành lập các tổ nghiên cứu, khảo sát để mở rộng đầu tư một số lĩnh vực mới như công nghệ cao, công nghệ bán dẫn… trong thời gian tới. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền tỉnh Bình Dương để triển khai hoạt động hiệu quả.

Về phía tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Tokyu với tỉnh Bình Dương nói chung và Tổng công ty Becamex IDC nói riêng đã mang lại nhiều thành quả nổi bật. 

Thông tin về định hướng đầu tư của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, tỉnh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, bền vững trên nền tảng phát triển hệ sinh thái thái công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh.

Việc thu hút đầu tư sẽ thực hiện có chọn lọc các dự án có hàm lượng công nghệ cao, ít tác động đến môi trường, tạo giá trị gia tăng cao…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá, Tập đoàn Tokyu nghiên cứu  mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chip bán dẫn tại Bình Dương rất phù hợp với chủ trương của tỉnh, nhằm phát triển Bình Dương trở thành thành phố văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

Quyết tâm giải ngân 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được giao trong năm 2024

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã ký Quyết định 54/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo này.

Theo Chương trình, năm 2024, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/1/2022 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương; ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương tại Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Tập trung triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao; chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương theo thẩm quyền. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia từ trung ương đến cơ sở.

4. Tiếp tục có biện pháp quyết liệt để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được Quốc hội giao, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao trong năm 2024 (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách nhà nước đã giao năm 2022, 2023 được chuyển sang tiếp tục thực hiện năm 2024).

5. Nâng cao việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương trong công tác tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương để quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chốt nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký Quyết định số 688/QĐ –UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 - Công ty cổ phần LIZEN được chọn là nhà đầu tư Dự án với tổng mức đầu tư 11.024,723 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia là 5.495,723 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp là 5.529 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Giá trị phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình (không bao gồm chi phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký hợp đồng, bên mời thầu, chi phí của hội đồng thẩm định, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư) là 3.718,747 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026; thời gian thu phí và vận hành khai thác là 25 năm 7 tháng 26 ngày.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT được thực hiện trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và TP. Lạng Sơn với tổng chiều dài khoảng 59,87km, bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, chiều dài khoảng 16,44km.

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43km được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 17km được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22m.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ đầu tư xây dựng tuyến theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam được đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m.

Thống nhất quy mô xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM giai đoạn 1

Bộ GTVT và lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố thống nhất quy mô Dự án Vành đai 4 TP.HCM giai đoạn 1 có tối thiểu 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục và dải phân cách giữa hai chiều xe chạy.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông báo số 69/TB – BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn thay mặt Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chung, Bộ GTVT thống nhất quy mô mặt cắt ngang đầu tư giai đoạn 1 phần tuyến cao tốc đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc (tối thiểu 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục và dải phân cách giữa hai chiều xe chạy). Riêng đối với đoạn Vành đai 4 TP.HCM đã được đầu tư xây dựng (trên địa bàn tỉnh Bình Dương), đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu, đề xuất quy mô đầu tư phù hợp với quy hoạch.

Về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4, Bộ GTVT cùng UBND các tỉnh và thành phố thấy rằng, tổng mức đầu tư của các dự án thành phần rất lớn, qua nhiều địa phương, cần có giải pháp đặc thù để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, vì vậy thống nhất cần báo cáo, xin ý kiến Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đường Vành đai 4 TP.HCM để trình Quốc hội.

Bộ GTVT lưu ý các địa phương cần bám sát các quy định của pháp luật có liên quan, tham khảo các nội dung cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 và các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 Hà Nội và Vành đai 3 TP.HCM để nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM.

Trong đó đề xuất cụ thể các cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền Quốc hội (cơ chế về nguồn vốn; cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương; cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; cơ chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần; cơ chế quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư…) đảm bảo tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT và UBND các tỉnh thống nhất đề nghị UBND TP.HCM đảm nhận vai trò là cơ quan đầu mối để thực hiện tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan đầu mối sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đường Vành đai 4 TP.HCM để báo cáo xin ý kiến Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ tại cuộc họp gần nhất.

Bộ GTVT và các địa phương thống nhất đề nghị TP.HCM chủ trì, thống nhất với các địa phương lựa chọn một đơn vị tư vấn tổng thể để thực hiện rà soát, lập báo cáo đánh giá tổng thể chung cho các dự án và nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng chung cho toàn bộ tuyến Vành đai 4 TP.HCM. Tại Thông báo số 69, Bộ GTVT cho biết là giao các cơ quan chuyên môn của Bộ phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT TP.HCM và các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án.

Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM và các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án được giao làm cơ quan có thẩm quyền và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong quý III/2024.

Trong đó, Bộ GTVT lưu ý, tập trung rà soát tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định và sát với thực tế; rà soát phương án tài chính, vốn nhà nước tham gia các dự án; làm rõ khả năng cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia dự án được giao làm cơ quan có thẩm quyền trong kỳ trung hạn 2021-2025 và 2026-2030, đề xuất giá trị phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các dự án để làm cơ sở xây dựng cơ chế đặc thù liên quan đến phần vốn nhà nước tham gia các dự án.

Đối với đoạn Vành đai 4 do UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Long An nghiên cứu đề xuất của UBND TP.HCM, chỉ đạo tư vấn bổ sung thêm phương án đầu tư trong đó tách đoạn Vành đai 4 trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM (dài khoảng 3,8km) thành dự án thành phần độc lập và giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố.

“Về phương án đầu tư các công trình cầu tại vị trí giáp ranh kết nối giữa 2 tỉnh (cầu Thủ Biên kết nối giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai; cầu Bàu Cạn kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ GTVT đề nghị các tỉnh trao đổi, thống nhất phương án đầu tư (trách nhiệm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng) và nghiên cứu, tham khảo Nghị quyết 106/2023/QH15 của Quốc hội về quy định thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ để xuất cơ chế, đặc thù để đầu tư các công trình cầu nằm trên địa bàn của 2 tỉnh”, Thông báo số 69 nêu rõ.

Đề xuất đưa Dự án Đa Khai mở rộng vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Theo đó, Công ty cổ phần Điện Gia Lai cho biết, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện, sau khi nghiên cứu, đánh giá, rà soát thì UBND tỉnh, Sở Công thương và liên ngành đã thống nhất bổ sung Dự án Đa Khai mở rộng (nâng công suất Nhà máy thủy điện Đa Khai thêm 6MW) vào danh mục các nguồn điện tiềm năng tại Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Quyết định số 1727/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, Dự án Đa Khai mở rộng phù hợp với các điều kiện, tiêu chí, luận chứng theo Quy hoạch điện VIII, phù hợp với khả năng hấp thụ của hệ thống, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện, giá thành điện năng và chi phí truyền tải hợp lý, giúp đảm bảo an toàn vận hành hệ thống, đảm bảo tính kinh tế cũng như an ninh năng lượng.

Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 thì Dự án Đa Khai mở rộng thuộc danh mục dự án dự phòng.

Theo hướng dẫn tại Thông báo 129/TB-CPCP ngày 29/3/2024 về kết luận của Thường trực Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050; văn bản số 2152/BCT-ĐL ngày 2/4/2024 của Bộ Công thương về việc phối hợp cung cấp số liệu bổ sung để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó khuyến khích bổ sung nghiên cứu mở rộng các dự án hiện hữu.

Từ đó, Điện Gia Lai đề xuất UBND tỉnh, Sở Công thương xem xét kiến nghị Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung Dự án Đa Khai mở rộng công suất 6MW vào Danh mục các dự án được triển khai giai đoạn 2023 - 2030 để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Liên quan đến kiến nghị này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ Quy hoạch điện VIII; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ để trả lời cho Điện Gia Lai biết.

Dự án Nhà máy thủy điện Đa Khai (công suất 6MW), đã hoàn thành xây dựng và vận hành vào năm 2009 tại huyện Lạc Dương.

Đề nghị xử lý “món nợ” hơn 254 tỷ đồng sau BT Dự án cầu Đế Võng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo xử lý các vướng mắc, tồn tại ở các Dự án trên địa bàn tỉnh này do Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đầu tư

Cầu Đế Võng. Ảnh: Đ.P

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương; đồng thời, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư để kêu gọi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương đã được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 7/2/2024.

Trước đó, ngày 26/3/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương, nhà đầu tư đã thực hiện các công việc: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, phê duyệt Quy hoạch 1/500; giải phóng mặt bằng 127,29 ha/154 ha cần giải phóng mặt bằng (tương đương 83%), di dời 2.602 ngôi mộ/3.102 ngôi mộ; xây hàng rào; thi công đường phục vụ công tác xây dựng Dự án.

Tuy nhiên, sau đó, Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương được đưa ra khỏi danh mục hoàn trả cho Dự án BT cầu Đế Võng. Theo đề xuất của UBND tỉnh, nhà đầu tư đã đồng thuận hoàn trả Dự án từ năm 2021 và đã cùng cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xác định mức chi đã đầu tư cho Dự án này là 254.486.817.795 đồng.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm (kể từ ngày thu hồi Dự án), cơ quan nhà nước vẫn chưa có chủ trương, định hướng giải quyết phần chi phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra trong nhiều năm qua. Điều này khiến doanh nghiệp bị khó khăn về áp lực tài chính và ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh.

Từ đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị tỉnh Quảng Nam xem xét bố trí nguồn ngân sách để lên phương án hoàn trả chi phí đầu tư mà Tập đoàn Đạt Phương đã thực hiện Dự án.

Trường hợp không bố trí được nguồn chi trả từ ngân sách, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đề nghị tỉnh này đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương để họ có cơ sở thu hồi phần vốn đã đầu tư từ nhà đầu tư mới.

Chỉ đạo mới của lãnh đạo Chính phủ về bến cảng Trần Đề - Sóc Trăng

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 2392/VPCP – CN gửi Bộ trưởng các bộ: GTVT; tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc chấp thuận chủ trương lập Đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc lập Đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó rà soát, làm rõ sự cần thiết xây dựng của Đề án, cơ sở pháp lý và sản phẩm đầu ra của Đề án (kế hoạch, nghị quyết và báo cáo Thủ tướng trong tháng 4/2024.

Vào tháng 3/2024, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương lập Đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo địa phương này cho biết, Đề án sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết và tính khả thi, hiệu quả của việc đầu tư Cảng; nhu cầu vốn đầu tư và phương án kết hợp vốn đầu tư công, đầu tư ngoài nhà nước, các nguồn vốn khác để đầu tư cảng; khả năng tham gia của nhà đầu tư chiến lược; các điều kiện, cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai đầu tư cảng; dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên; phương án thiết kế sơ bộ đầu tư xây dựng; thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh Dự án; dự kiến thời gian thực hiện dự án; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của công trình…

UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị giao nhiệm vụ cho tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan lập “Đề án nghiên cứu tổng thể triển khai Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

“Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao nhiệm vụ lập Đề án, địa phương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thành trong năm 2024”, tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng nêu rõ.

Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đến Diễn đàn Horasis tìm cơ hội đầu tư

Chiều 12/4, UBND tỉnh Bình Dương họp báo công bố Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024.

Thông tin tại buổi họp báo, Tiến sĩ Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Tổ chức Horasis cho biết, diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/4 tại Bình Dương với sự tham dự của các hiệp hội, doanh nghiệp lớn như: Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Trung Quốc (CFIE), Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn Manwah...

Diễn đàn sẽ có 6 phiên họp toàn thể, 24 phiên đối thoại tập trung với các chủ đề triển vọng kinh tế toàn cầu; lộ trình hướng đến năng lượng sạch; chuyển đổi thành phố thông minh…

Tại diễn đàn, tỉnh Bình Dương sẽ có 2 phiên đối thoại gồm: "Bình Dương - Môi trường đầu tư hướng đến bền vững" và "Bình Dương- Phát triển thương mại điện tử hướng đến chuỗi cung ứng toàn cầu".

Các phiên đối thoại sẽ tập trung phân tích những tiềm năng, lợi thế cũng như hạn chế của tỉnh và đề xuất các giải pháp cụ thể để Bình Dương tiếp tục phát triển theo hướng bền vững và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc hiện thuộc nhóm dẫn đầu vốn đầu tư vào Bình Dương.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 là cơ hội để thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Việt Nam – Trung Quốc nói chung và giữa Bình Dương với các đối tác quốc tế nói riêng.

Sau khi Bình Dương có những chuyến tàu chở nông sản xuất khẩu trực tiếp đi Trung Quốc từ ga Sóng Thần, sắp tới sẽ có nhiều hoạt động hợp tác để tiếp tục thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư. 

Đồng Nai khởi công nhà máy đốt rác phát điện 2.286 tỷ đồng vào tháng 6/2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo bảng kế hoạch chi tiết, từ tháng 3 đến tháng 6/2024 sẽ tiến hành lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 1/500.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2024 sẽ tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định công nghệ, lựa chọn nhà đầu tư

Đầu năm 2025 sẽ tiến hành mở thầu và chọn nhà đầu tư. Tổ chức khởi công vào tháng 6/2025, hoàn thành đưa vào vận hành cuối năm 2026.

Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, được xây dựng trên diện tích 12 ha thuộc Khu quy hoạch xử lý rác thải 50 ha đã được phê duyệt.

Công suất giai đoạn 1 của nhà máy sẽ xử lý 800 tấn rác thải/ngày với công suất phát điện 20 MW; giai đoạn 2 xử lý rác thải 1.200 tấn/ngày với công suất phát điện 30 MW.

Dự án này được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư 2.286 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động, không dùng vốn ngân sách.

Khi hoàn thành nhà máy sẽ xử lý rác thải sinh hoạt cho TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và vùng lân cận, giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải như hiện nay tại Đồng Nai.

Tin liên quan
Tin khác