Tài chính - Chứng khoán
Một thành viên Hội đồng quản trị TTC Sugar bán ra hơn 4 triệu cổ phiếu SBT
T.V - 21/09/2021 09:39
Ông Phạm Hồng Dương, Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar; mã SBT) báo cáo đã bán ra 4.026.783 cổ phiếu SBT.

Theo đó, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/8 đến ngày 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trong thời gian ông Dương đăng bán cổ phiếu, SBT giao dịch bình quân với 20.950 đồng/cổ phiếu. Nếu tính theo mức giá này, ước tính, ông Dương đã thu về xấp xỉ 84 tỷ đồng.

Trước đó, ông Dương đăng ký bán 4.026.880 cổ phiếu SBT, song do không thực hiện bán cổ phiếu lô lẻ đối với số lượng còn lại, vậy nên số lượng bán ra thực tế là 4.026.783 cổ phiếu.

Sau giao dịch, ông Dương đã hạ tỷ lệ sở hữu tại TTC Sugar từ 0,68% (tương đương hơn 4,31 triệu cổ phiếu xuống 0,045%, tương đương 286.380 cổ phiếu.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, từ ngày 27/8 đến ngày 13/9, bà Đoàn Vũ Uyên Duyên, Phó tổng giám đốc thường trực SBT đã mua vào 6 triệu cổ phiếu SBT và nâng sở hữu tại TTC Sugar lên 1,08%, tương đương hơn 6,92 triệu cổ phiếu.

Kết thúc niên độ tài chính từ 1/7/2020 - 30/6/2021, TTC Sugar đã tiêu thụ thành công 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt trên 1 triệu tấn.

Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 14.917 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lãi ròng đạt 675 tỷ đồng, tăng 86%.

Với kết quả này, Công ty đã vượt 4% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Tới đây, TTC Sugar dự kiến phát hành 31,46 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nguồn thực hiện là quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty theo Nghị quyết 10/2020/NQ-ĐHCĐ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

Hôm nay (ngày 21/9), TTC Sugar sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên niên độ 2020-2021.

Thời gian tổ chức ĐHCĐ là vào ngày 20/10/2021 theo hình thức trực tuyến.

Nội dung cuộc họp gồm: Báo cáo kết quả niên độ 2019-2020 và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 - 2021. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công; trình cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo niên độ 2020-2021...

Giá cổ phiếu SBT mở cửa phiên giao dịch ngày 21/9 ở mức 21.650 đồng/cổ phiếu, tăng trên 1,6% trong một tuần qua và tăng gần 50% trong 1 năm qua.

Tin liên quan
Tin khác