Thời sự
Năm 2024, Khánh Hòa xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc
Linh Đan - 29/02/2024 14:33
Khánh Hòa tổ chức hàng loạt Hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trong năm 2024 nhằm thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa xây dựng các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2024. Thứ nhất là Hội nghị xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Châu Âu tại Khánh Hòa vào ngày 1/4/2024 (ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng…).

Thứ hai Hội nghị xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Đài Loan tại Khánh Hòa dự kiến vào tháng 8/2024 (ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, viễn thông, bán dẫn, công nghiệp phụ trợ…).

Thứ ba Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, dự kiến vào Quý II hoặc Quý III/2024 (ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội và các dự án thứ cấp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh).

Thứ tư Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa tại Hoa Kỳ dự kiến vào tháng 4/2024 (ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực…).

Thứ năm Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa tại Hàn Quốc dự kiến vào Quý II/2024 (ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ logistics, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực…).

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ tích cực chủ động đăng ký các phiên chuyên đề tại các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, các cơ quan hiệp hội, tổ chức quốc tế nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường kinh doanh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung kêu gọi đầu tư, đồng thời kết nối doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường phân phối sản phẩm…

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa sẽ kết nối các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tin liên quan
Tin khác