Đầu tư và cuộc sống
Năm 2025, 40% xã vùng đồng bào DTTS tại Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Nguyễn Linh - 29/02/2024 22:00
UBND Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Kế hoạch, Thành phố sẽ duy trì kết quả 32 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đã hoàn thành theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; đồng thời tập trung thực hiện đến năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu đến 2030 của Chương trình theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội. Thành phố cũng duy trì kết quả 12 chỉ tiêu đã hoàn thành theo Kế hoạch 253/KH-UBND của UBND Thành phố.

Định hướng đến năm 2030, giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Hà Nội.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tập trung thực hiện đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2030, có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020.

Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia 80 - 85%; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch từ các nguồn; 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Định hướng đến năm 2030, giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để làm tốt nhiệm vụ này, UBND Thành phố giao Ban Dân tộc Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các chính sách dân tộc; đề xuất và phối hợp tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, Các sở, ban, ngành; UBND các huyện vùng dân tộc thiểu số: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ chủ trì, tích cực chủ động, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, có giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung. 

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung chương trình theo kế hoạch bảo bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định.

Tin liên quan
Tin khác