Điểm nóng
Ngạc nhiên với lượt vi phạm của nhà xe Thành Bưởi bị Thanh tra GTVT TP.HCM xử phạt
Bảo Như - 07/11/2023 21:22
Trong giai đoạn 2015 - 2023, Sở GTVT TP.HCM xử lý tới 22.043 trường hợp vi phạm các quy định về vận tải hành khách nhưng vi phạm của nhà xe Thành Bưởi chỉ là 212 trường hợp, chiếm tỷ lệ khoảng 0,96%.
Công an TP.HCM kiểm tra toàn bộ trụ sở nhà xe Thành Bưởi. Ảnh VGP/Hồng Đức

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam về kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải.

Báo cáo này cũng nêu kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ của các đơn vị vận tải trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2015 - 2023, trong đó có Công ty TNHH Thành Bưởi.

Trong giai đoạn 2015 - 2023, Sở GTVT TP.HCM đã xử lý tới 22.043 trường hợp vi phạm các quy định về vận tải hành khách với số tiền xử phạt là 32,112 tỷ đồng, trong đó vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi là 212 trường hợp, chiếm tỷ lệ khoảng 0,96%; tổng số tiền bị xử phạt là 374,7 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,16%.

Cụ thể, trong năm 2015, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã triển khai 34 cuộc thanh tra chuyên ngành với số đối tượng được thanh tra (cá nhân, tổ chức) là 118; xử lý 2.985 trường hợp với số tiền xử phạt là 4,879 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt liên quan Công ty TNHH Thành Bưởi 21 trường hợp với số tiền 16,15 triệu đồng. Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 750.000 đồng.

Trong năm 2016, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã triển khai 34 cuộc thanh tra chuyên ngành, với số đối tượng được thanh tra là 64; xử lý 4.692 trường hợp với số tiền xử phạt là 7,421 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt liên quan Công ty TNHH Thành Bưởi 6 trường hợp với số tiền 40,4 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 6,6 triệu đồng.

Trong năm 2017, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã triển khai 41 cuộc thanh tra chuyên ngành với số đối tượng được thanh tra là 66; xử lý 3.220 trường hợp với số tiền xử phạt là 4,418 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt liên quan Công ty TNHH Thành Bưởi 60 trường hợp với số tiền 50 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 850.000 đồng.

Trong năm 2018, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã triển khai 23 cuộc thanh tra chuyên ngành; với số đối tượng được thanh tra là 45, xử lý 1.870 trường hợp với số tiền xử phạt là 2,578 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt Công ty TNHH Thành Bưởi 32 trường hợp với số tiền 76,2 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 1,3 triệu đồng.

Trong năm 2019, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã triển khai 12 cuộc thanh tra chuyên ngành; với số đối tượng được thanh tra là 16; xử lý 1.918 trường hợp với số tiền xử phạt là 2,5 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt Công ty TNHH Thành Bưởi 26 trường hợp với số tiền 19.900.000 đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 760.000 đồng.

Trong năm 2020, Thanh tra Sở GTVT TP. HCM đã triển khai 9 cuộc thanh tra chuyên ngành với số đối tượng được thanh tra là 10; xử lý 2.234 trường hợp với số tiền xử phạt là 3,474 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt Công ty TNHH Thành Bưởi 27 trường hợp với số tiền xử phạt là 31,1 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 1,15 triệu đồng.

Cần phải nói thêm rằng, năm 2020 là thời điểm Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP  quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2020) có bổ sung quy định liên quan đến vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch.

Trong năm 2021, Thanh tra Sở GTVT TP. HCM đã triển khai 4 cuộc thanh tra chuyên ngành, với số đối tượng được thanh tra là 12; xử lý 664 trường hợp với số tiền xử phạt là 1,514 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt Công ty TNHH Thành Bưởi 3 trường hợp với số tiền xử phạt là 1,9 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 530.000 đồng.

Trong năm 2022, Thanh tra Sở GTVT TP. HCM đã triển khai 10 cuộc thanh tra chuyên ngành; với số đối tượng được thanh tra là 14; xử lý 2.077 trường hợp với số tiền xử phạt là 3,246 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt Công ty TNHH Thành Bưởi 30 trường hợp với số tiền xử phạt là 32,4 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 1 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở GTVT TP. HCM đã triển khai 6 cuộc thanh tra chuyên ngành với số đối tượng được thanh tra là 20; xử lý 2.383 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 3,588 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt Công ty TNHH Thành Bưởi 7 trường hợp với số tiền xử phạt là 106,3 triệu đồng.

Bình quân mỗi lỗi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi bị xử lý khoảng 15 triệu đồng.

Công ty TNHH Thành Bưởi được Sở GTVT TP.HCM cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô lần thứ 4 số 12556 ngày 24/7/2023 (cấp lần đầu: số 00010 ngày 24/11/2010) được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

Theo Sở GTVT TP.HCM, đến thời điểm kiểm tra (tháng 10/2023), Công ty TNHH Thành Bưởi có 291 xe được cấp phù hiệu (biển hiệu) còn giá trị sử dụng, trong đó xe kinh doanh vận tải tuyến cố định: 30 xe đang hoạt động tuyến TP.HCM đi TP. Cần Thơ và ngược lại; xe kinh doanh vận tải du lịch: 134 xe; xe kinh doanh vận tải hợp đồng: 26 xe; xe kinh doanh vận tải hàng hóa: 67 xe; xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container: 10 xe và xe trung chuyển: 24 xe.

Tin liên quan
Tin khác