Đầu tư và cuộc sống
Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc 29/5
ĐT - 29/05/2024 09:09
Ngày 29/5/1948, Liên hợp quốc chính thức triển khai Phái bộ Tổ chức giám sát hòa bình Liên hợp quốc (UNTSO) để duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arab. Từ đó, ngày 29/5 hằng năm trở thành Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Tin liên quan
Tin khác