Sức khỏe doanh nghiệp
Người thân Chủ tịch Phạm Gia Lý đăng ký mua thêm cổ phiếu Licogi 14
Duy Bắc - 26/02/2023 10:16
Sau khi Chủ tịch không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký, người thân Chủ tịch tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) để nâng sở hữu.

Cụ thể, ông Phạm Văn Quang, em ruột ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT Licogi 14 đăng ký mua thêm 20.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 33.317 cổ phiếu (0,11% vốn điều lệ) lên 53.317 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/2 đến 24/3.

Chủ tịch Phạm Gia Lý mua xong 11 phiên mới báo cáo kết quả giao dịch

Trước đó, ngày 30/11/2022, Licogi 14 cho biết ông Phạm Gia Lý vừa mua vào 370.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký là 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ mua thành công 74% tổng đăng ký) để nâng sở hữu từ 7,07% lên 8,27% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/11/2022 đến ngày 15/11/2022 và lý do không mua hết đăng ký là do không đạt mức giá kỳ vọng.

Như vậy, mặc dù kết thúc giao dịch ngày 15/11/2022 nhưng tới ngày 30/11/2022, ông Phạm Gia Lý mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch, tức sau 11 phiên giao dịch mới báo cáo.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Ở một diễn biến khác, bà Nguyễn Thuý Ngư, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, thành viên HĐQT Licogi 14 (hay còn gọi là thầy A7) vừa bán ra 704.300 cổ phiếu L14 để giảm sở hữu từ 4,97% về còn 2,69% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 3/11 đến 2/12/2022

Năm 2022, lợi nhuận Licogi 14 ghi nhận 18,99 tỷ đồng, hoàn thành 7,5% kế hoạch năm

Trong quý IV/2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 44,36 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34,6 tỷ đồng, tăng 206,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,94 tỷ đồng lên 20,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,9%, tương ứng giảm 1,08 tỷ đồng về 1,38 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận giảm 24,86 tỷ đồng và ghi nhận âm 24,65 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 0,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,3%, tương ứng tăng thêm 2,74 tỷ đồng lên 9,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, trong quý IV, chi phí tài chính ghi âm, chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng 25,2 tỷ đồng liên quan đến các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Luỹ kế trong năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 173,46 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,99 tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ 18,99 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm và chỉ đạt 7,5% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 14 ghi nhận âm 69,4 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 29,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 160,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 4,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 1,2% so với đầu năm về 566,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 227,5 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 166,5 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 56,1 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Đổi cách hạch toán Công ty con sang Công ty liên kết để không phải hợp nhất lỗ khi đầu tư cổ phiếu CEO và DIG trong năm 2022

Điểm đáng lưu ý, thời điểm 31/12/2021, Licogi 14 ghi nhận đầu tư vào công ty con là 56,1 tỷ đồng; thời điểm 30/6/2022 ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết là 56,1 tỷ đồng; thời điểm 30/9/2022, Công ty lại ghi nhận đầu tư 56,1 tỷ đồng vào Công ty con; và thời điểm 31/12/2022, Công ty quay trở lại ghi đầu tư 56,1 tỷ đồng vào công ty liên kết.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, trước báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022, Licogi 14 ghi nhận lỗ 234,4 tỷ đồng do trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu, nhưng sau kiểm toán, đơn vị này chỉ còn lỗ 16,2 tỷ đồng. Nguyên nhân do công ty con của Licogi 14 là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14 phát hành 550.000 cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% lượng cổ phiếu lưu hành để tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 115,5 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ sở hữu của Licogi 14 giảm từ 51% xuống còn 48,57%, chuyển từ công ty con sang công ty liên kết.

Với việc chuyển sang công ty liên kết, Licogi 14 đã hạch toán theo giá gốc tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14, do đó, lãi/lỗ trong kỳ không cần hạch toán vào báo cáo hợp nhất, giúp khoản lỗ đầu tư cổ phiếu CEO và DIG của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14 không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Licogi 14.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2, cổ phiếu L14 giảm 700 đồng về 47.900 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác