Sức khỏe doanh nghiệp
Còn nửa tháng hết năm, Licogi 14 muốn điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận 2022
Duy Bắc - 14/12/2022 14:23
Sau khi ghi nhận lỗ 15,61 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) muốn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ngày 14/12, Licogi 14 thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực hiện khách quan, báo cáo Tổng công ty Licogi xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Mặc dù vậy, Licogi 14 vẫn chưa Công bố kế hoạch điều chỉnh về bao nhiêu.

Tính tới 12/1/2022, Licogi 14 có hai cổ đông lớn gồm Tổng công ty Licogi – CTCP sở hữu 25,94% vốn điều lệ; ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT Licogi 14 sở hữu 7,07% vốn điều lệ; và còn lại 66,99% thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Được biết, trong năm 2022, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022. với việc ghi nhận lỗ 15,61 tỷ đồng, Licogi 14 cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2022.

Nhiều khả năng, Licogi 14 sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận so với con số lãi dự kiến 254 tỷ đồng đặt ra đầu năm.

Ngoài ra, cũng trong ngày 14/12, Licogi cũng đã thông báo miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hà Văn Lợi từ ngày 1/1/2023 và đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Nga thay thế.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thanh Nga có trình độ cử nhân kế toán.

Chủ tịch Phạm Gia Lý mua xong 11 phiên mới báo cáo kết quả giao dịch

Cụ thể, ngày 30/11, Licogi 14 cho biết ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT Licogi 14 vừa mua vào 370.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký là 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ mua thành công 74% tổng đăng ký) để nâng sở hữu từ 7,07% lên 8,27% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/11 đến ngày 15/11/2022 và lý do không mua hết đăng ký là do không đạt mức giá kỳ vọng.

Như vậy, mặc dù kết thúc giao dịch ngày 15/11, nhưng tới ngày 30/11, ông Phạm Gia Lý mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch, tức sau 11 phiên giao dịch mới báo cáo.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, căn cứ quy định luật pháp hiện hành, ông Phạm Gia Lý có dấu hiệu báo cáo kết quả giao dịch trễ hơn so với quy định.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thuý Ngư, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, thành viên HĐQT Licogi 14 (hay còn được gọi là thầy A7) vừa bán ra 704.300 cổ phiếu L14 để giảm sở hữu từ 4,97% về còn 2,69% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 3/11 đến 2/12.

Thực tế, từ ngày 15/11 đến ngày 5/12, cổ phiếu L14 tăng 274% từ 18.300 đồng lên 68.400 đồng/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu có dấu hiệu đạt đỉnh, thanh khoản tăng cao và giá không tăng, tính tới ngày 13/12 đang giao dịch vùng 59.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 13,6% so với đỉnh ngày 5/12.

Như vậy, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn bán ra sau đó cổ phiếu L14 có dấu hiệu đạt đỉnh và đang có dấu hiệu phân phối, điều chỉnh giảm trở lại.

9 tháng đầu năm trích lập 68,7 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, chiếm 65,3% tổng danh mục

Trong quý III/2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 35,08 tỷ đồng, tăng 99,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 8,12 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 77,1% về chỉ còn 62,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 62% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,42 tỷ đồng lên 21,99 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 45,6%, tương ứng giảm 1,2 tỷ đồng về 1,43 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 35,53 lần, tương ứng tăng thêm 6,04 tỷ đồng lên 6,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 45,5%, tương ứng tăng thêm 1,86 tỷ đồng lên 5,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 129,1 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 15,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 39,05 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022, tính tới 30/9/2022, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối ghi nhận 18,6 tỷ đồng, giảm 55,8 tỷ đồng so với đầu năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 115,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 41,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 90,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 3,37 tỷ đồng.

Được biết, trước đó năm 2021, Công ty cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 184,61 tỷ đồng. Như vậy, nếu dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm trong quý IV, Công ty sẽ có 2 năm liên tiếp dòng tiền kinh doanh âm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 3,4% so với đầu năm về 553,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 205 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản; tồn kho đạt 155,9 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 71,5 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 56,1 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong đó, đáng chú ý danh mục đầu tư chứng khoán kinh doanh đầu năm là 0 đồng, tính tới 30/9/2022 đã là 105,3 tỷ đồng, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tới 68,7 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ 65,3% tổng danh mục.

Mặc dù ghi nhận lỗ lớn do đầu tư chứng khoán nhưng Licogi 14 không thuyết minh danh mục cổ phiếu đang đầu tư.

Từ ngày 19/8, cổ phiếu L14 không được phép giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa Quyết định đưa cổ phiếu của Licogi 14 vào danh sách không được phép giao dịch ký quỹ, hiệu lực từ ngày 19/8.

Lý do được đưa ra do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Licogi 14 là số âm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 94,02 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 23,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 30,26 tỷ đồng, tức giảm 53,99 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 64,3% về chỉ còn 59,3%.

Ngoài ra, trong quý II/2022, CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 đã phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty dẫn tới tỷ lệ sở hữu của Licogi 14 tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 bị giảm xuống từ 51% về còn 48,5%. Chính vì vậy, Licogi 14 đã chuyển cách ghi nhận từ công ty con sang công ty liên kết tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 và ngày có hiệu lực từ 18/6/2022.

Nhờ việc thay đổi cách hạch toán tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 từ Công ty con sang Công ty liên kết, Licogi 14 không phải ghi nhận hợp nhất lỗ của CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 vào Licogi 14.

Tin liên quan
Tin khác