Đầu tư
Nhận diện hệ thống đô thị Phú Yên trong tương lai
Ngọc Tân - 16/02/2024 15:08
Giai đoạn 2021-2030, Phú Yên sẽ nâng cấp các đô thị hiện hữu và hình thành các đô thị mới phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030; Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu phát triển đô thị của Phú Yên đó là đến năm 2030, xây dựng Phú Yên có chuỗi đô thị ven biển, cơ bản trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển, năng động và đa dạng, là tỉnh phát triển thuộc nhóm trên của các tỉnh có thu nhập trung bình cao của cả nước.

Phát triển và phân bố hợp lý hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, tạo ra sự phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng; Phát triển đô thị tập trung, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đô thị phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, có bản sắc, bảo đảm phát triển bền vững…

Xây dựng từng đô thị trở thành trung tâm, đầu tàu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của từng huyện, từng vùng và cả tỉnh. Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 50%.

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, tỉnh Phú Yên sẽ huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư hình thành chuỗi đô thị ven biển với trung tâm là thành phố Tuy Hòa mở rộng về phía Nam, cực tăng trưởng của tỉnh.

TP Tuy Hoà, đô thị trung tâm của tỉnh Phú Yên

Về phân vùng không gian đô thị, Phú Yên sẽ được phân thành 3 vùng theo 3 hình thái phát triển không gian.

Cụ thể, vùng không gian phát triển phía Đông (ven biển) bao gồm thành phố Tuy Hòa (dự kiến mở rộng về phía nam), thành phố Sông Cầu (dự kiến) và thị xã Tuy An (dự kiến). Đây là trung tâm hành chính, nơi tập trung dân cư mật độ cao của toàn Tỉnh và là trung tâm kinh tế, giao thương, văn hóa chính trị của toàn Tỉnh.

Vùng không gian phát triển bán sơn địa (Hành lang sông Ba), bao gồm huyện Tây Hòa và huyện Phú Hòa. Vùng không gian phát triển phía Tây (miền núi), bao gồm huyện Đồng Xuân, huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh.

Về mô hình, cấu trúc và định hướng hệ thống đô thị, hệ thống đô thị tỉnh Phú Yên được chia thành 3 cực phát triển chính. Cực phát triển đô thị ven biển: bao gồm thành phố Tuy Hòa mở rộng về phía Nam (đô thị biển, trung tâm vùng tỉnh), thị xã Sông Cầu, đô thị Tuy An, phát triển kết hợp với khu Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Cực phát triển đô thị miền núi bao gồm thị trấn La Hai, đô thị Xuân Lãnh, đô thị Xuân Phước (huyện Đồng Xuân); thị trấn Củng Sơn - đô thị trung tâm tiểu vùng, đô thị Sơn Long - đô thị sinh thái của vùng cao nguyên Vân Hòa, đô thị Trà Kê - Sơn Hội (huyện Sơn Hòa); thị trấn Hai Riêng, đô thị Tân Lập (huyện Sông Hinh); phát triển kết nối với vùng Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk).

Cực phát triển đô thị bán sơn địa bao gồm thị trấn Phú Hòa, đô thị Phong Niên, đô thị Hòa Trị (huyện Phú Hòa); thị trấn Phú Thứ, đô thị Sơn Thành Đông, đô thị Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa).

Quy hoạch cũng xác định phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn của tỉnh Phú Yên như sau:

Giai đoạn 2021-2030, Phú Yên sẽ nâng cấp các đô thị hiện hữu và hình thành các đô thị mới phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030; Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt.

Cụ thể, đến năm 2025, toàn tỉnh Phú Yên có 12 đô thị bao gồm 1 đô thị loại II (thành phố Tuy Hòa); 1 đô thị loại III (thị xã Sông Cầu); 1 đô thị loại IV (thị xã Đông Hòa); 9 đô thị loại V gồm cá đô thị hiện hữu: Đô thị Củng Sơn (huyện Sơn Hòa), đô thị La Hai (huyện Đồng Xuân), đô thị Hai Riêng (huyện Sông Hinh), đô thị Phú Hòa (huyện Phú Hòa), đô thị Phú Thứ (huyện Tây Hòa), thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) và hình thành đô thị mới: Tân Lập (xã Ea Ly - huyện Sông Hinh); Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa); Xuân Phước (huyện Đồng Xuân).

Đến năm 2030, toàn tỉnh Phú Yên sẽ có 18 đô thị bao gồm 1 đô thị loại I ( thành phố Tuy Hòa mở rộng về phía Nam); 1 đô thị loại II (thành phố Sông Cầu); 1 đô thị loại III (thị xã Đông Hòa); 6 đô thị loại IV (đô thị Củng Sơn - huyện Sơn Hòa, đô thị La Hai  - huyện Đồng Xuân, đô thị Hai Riêng - huyện Sông Hinh, đô thị Phú Hòa - huyện Phú Hòa, đô thị Phú Thứ - huyện Tây Hòa, thị xã Tuy An (dự kiến).

Và 9 đô thị loại V, gồm các đô thị hiện hữu (được thành lập đến 2025): Tân Lập (huyện Sông Hinh); Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa); Xuân Phước (huyện Đồng Xuân). Hình thành đô thị mới: Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân); Trà Kê - Sơn Hội (huyện Sơn Hòa); Hòa Trị, Phong Niên (huyện Phú Hòa), Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa), Sơn Long (huyện Sơn Hòa).

Tin liên quan
Tin khác