Sức khỏe doanh nghiệp
Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Sự cố vận hành nhà máy dẫn tới sản lượng điện giảm
Duy Bắc - 08/12/2020 09:03
Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Mã chứng khoán: HND – sàn UPCoM) công bố tình hình kinh doanh tháng 10, tháng 11 và định hướng quý IV/2020.

Bất ngờ gặp sự cố

Theo đó, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết sản lượng điện trong tháng 10 và tháng 11/2020 đạt 834 triệu kWh, đạt 69,3% kế hoạch đề ra. Trong đó, lãi 2 tháng đạt 169 tỷ đồng, nếu so với lãi quý IV/2019 là 595 tỷ đồng thì sau 2 tháng trong quý IV/2020, doanh nghiệp chỉ chiếm 28,4% tổng lợi nhuận quý IV/2019. Điều này nếu không được cải thiện trong thời gian còn lại của năm có thể dẫn tới lợi nhuận quý IV/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết thêm, trong 2 tháng đã xảy ra một sự cố máy vào tháng 11/2020, dừng tổ máy 4 để trung tu đúng kế hoạch.

Trước đó, HND cũng vừa lấy ý kiến cổ đông thông qua hiệu chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 với tổng vốn đầu tư lên tới 13.243,2 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, doanh nghiệp có tổng xây dựng cơ bản dở dang là 66,5 tỷ đồng, so với đầu năm 230,9 tỷ đồng. Trog đó, chủ yếu có tới 62,8 tỷ đồng là sữa chữa lớn.

Kết quả kinh doanh tích cực sau 9 tháng

Được biết, 9 tháng năm 2020, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 8.437 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 920 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,4% và 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 969 tỷ đồng, tăng 51%.

Năm 2020, HND đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2020 là 943 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 3 quý, doanh nghiệp đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu, vượt 3% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của HND tại thời điểm 30/9/2020 là 11.280 tỷ đồng, giảm 1.383 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2020. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 11,5%, đạt hơn 1.297 tỷ đồng, tăng 66,7% so với con số hồi đầu năm. Doanh nghiệp cũng đang có gần 1.449 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 2.490 nợ vay tài chính dài hạn.

Điểm tích cực là doanh nghiệp đã giảm được 27% nợ vay ngắn hạn và dài hạn về 3.938,9 tỷ đồng, tương ứng giảm từ 42,6% về 34,9% tổng nguồn vốn.

Có thể thấy mặc dù trong 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhưng bước vào hai tháng đầu của quý IV/2020 đang cho thấy kết quả kinh doanh không được tích cực như giai đoạn đầu năm.

Nếu như không có sự thay đổi đáng kể trong tháng 12/2020, với lợi nhuận quý IV/2020 lên tới 595,8 tỷ đồng, lợi nhuận của doanh nghiệp có khả năng sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ, từ đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới giá cổ phiếu trong những tháng còn lại của năm tài chính 2020.

Tin liên quan
Tin khác