Sức khỏe doanh nghiệp
Nhiệt điện Phả Lại lỗ ròng lần đầu tiên từ quý II/2016
Thanh Thủy - 16/10/2021 08:28
Từ quý II, doanh nghiệp đã lỗ gộp do kinh doanh dưới giá vốn. Đến quý III vừa qua, không còn khoản cổ tức nhận về từ công ty liên kết, lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại quay đầu âm.

Doanh thu tài chính không còn "cứu" công ty thoát lỗ

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với khoản lỗ ròng hơn 35 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên doanh nghiệp điện này ghi nhận khoản lỗ sau thuế trong hơn 5 năm vừa qua. Tuy vậy, thực tế, đây đã là quý thứ hai liên tiếp Nhiệt điện Phả Lại kinh doanh dưới giá vốn và lỗ gộp. So với khoản lỗ hơn 75 tỷ đồng của quý II/2021, kết quả kinh doanh quý này đã giảm đáng kể, chỉ còn lỗ gộp 44,3 tỷ đồng.

Trong quý III vừa qua, doanh thu từ hoạt động bán điện của Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạt 1.049 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ quý III/2012. Trong khi đó, chi phí giá vốn là hơn 1.093 tỷ đồng. Nhiều khoản chi phí đầu vào tăng giá khiến công ty ghi nhận 44,4 tỷ đồng lỗ gộp, trong khi cùng kỳ lãi gộp tới 119 tỷ đồng. Sau ba quý chịu tác động tiêu cực bởi nhu cầu điện giảm sút vì các lệnh giãn cách xã hội và xu hướng tăng của nhiều giá nguyên vật liệu đầu vào, khoản lỗ gộp 9 tháng đầu năm 2021 hơn 90,3 tỷ đồng.

Ở quý II liền trước, công ty đã nhận được 74 tỷ đồng cổ tức từ Nhiệt điện Quảng Ninh. Tuy nhiên, doanh thu tài chính quý này phần lớn đến từ tiền gửi ngân hàng và chỉ đạt hơn 29 tỷ đồng. Công ty do đó lỗ ròng gần 35,4 tỷ đồng.

Các khoản thu tài chính đã “cứu” công ty thoát cảnh thua lỗ trong quý II và cả 9 tháng đầu năm. Dù lỗ gộp 90,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm gấp rưỡi cùng kỳ (359 tỷ đồng) đã kéo lợi nhuận trước thuế của Nhiệt điện Phả Lại lên 223 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn thấp hơn tới 62,5% so với cùng kỳ và chỉ mới hoàn thành 54% kế hoạch đề ra cho cả năm. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm đạt 3.346 tỷ đồng, giảm 44,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 59% kế hoạch sau ¾ năm.

Áp lực cổ tức khủng

Đến cuối quý III/2021, quy mô tài sản của công ty đã giảm tới gần 20%, xuống còn 5.817 tỷ đồng, chủ yếu giảm mạnh ở khoản tiền gửi ngắn hạn. Từ đầu năm đến nay, Nhiệt điện Phả Lại đã chi trả tới 4 lần cổ tức với tổng tỷ lệ chi trả 58,94%. Công ty đã dành 1.890 tỷ đồng để thanh toán cổ tức, qua đó khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được giảm còn 223 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2021.

Ngoài việc rút gần 2/3 lượng tiền gửi ngân hàng, công ty cũng tích cực thu hồi các khoản phải thu, đồng thời giảm tích trữ tồn kho. Đến cuối quý III/2021, giá trị các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi giảm còn 1.020 tỷ đồng. các khoản phải thu giảm từ 1.746 tỷ đồng xuống còn 1.329 tỷ đồng. Số dư tồn kho cũng từ mức 670 tỷ đồng giảm xuống 348 tỷ đồng. Dù giảm mạnh phần lợi nhuận tích lũy, cơ cấu nguồn vốn của Nhiệt điện Phả Lại vẫn dựa chính vào nguồn vốn chủ sở hữu. Các khoản nợ phải trả chỉ chiếm 16,4%.

Tin liên quan
Tin khác