Ngân hàng
Nợ xấu giảm, Sacombank báo lãi hơn 3.249 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch năm
T.V - 30/10/2021 09:22
Sacombank (STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, với lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.200 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ. Một phần, nhờ nợ xấu giảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, lợi nhuận trước thuế quý này của Ngân hàng giảm nhẹ 8% kỳ năm trước. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý III/2021 của Sacombank đạt 3.313 tỷ, tăng 9,1%. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư quý này đạt 68 tỷ, tăng 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý III/2021 của Sacombank giảm tới 53% so với cùng kỳ, chỉ đạt 589 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng kém khả quan hơn, chỉ đạt 150 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 89% xuống còn 39 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý III/2021 của Sacombank giảm gần 8%, xuống còn xuống gần 2.424 tỷ đồng. Chi phí dự phòng quý này của Sacombank giảm mạnh 26,2% so cùng kỳ, xuống 950 tỷ đồng.

Mặc dù đù đã giảm mạnh chi phí dự phòng, nhưng lợi nhuận quý III/2021 của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng âm - 8%, còn hơn 824,77 tỷ đồng, do lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, hoạt động chính của Sacombank tăng 11% so cùng kỳ, thu về 9.470 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. 

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 27 tỷ đồng, do thu nhập từ chứng khoán đầu tư gấp 4,8 lần và được hoàn nhập 3,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá.

Trong 9 tháng đầu năm, lãi từ hoạt động dịch vụ của Sacombank giảm 11% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 2.363 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 6% so cùng kỳ, chỉ đạt gần 245 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác tăng 6%, đạt hơn 572 tỷ đồng sau 3 quý.

Nhưng chi phí hoạt động lũy kế 9 tháng đầu năm của Sacombank tăng 6%, lên gần 7.430 tỷ đồng. Trong khi, Ngân hàng giảm 15% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích 2.411 tỷ đồng.

Lũy kế, Ngân hàng báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3.249 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 38,4%.

So với kế hoạch 4.000 tỷ đồng lãi trước thuế mà Ngân hàng đưa ra cho năm 2021, Sacombank đã thực hiện được 81%.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Sacombank đạt 494.295 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,8% đạt 356.440 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 2,1% xuống 418.839 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến 30/09/2021 chỉ còn 5.568 tỷ đồng, giảm 4% so đầu năm. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) sang nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn). Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ vay của Sacombank giảm từ mức 1,7% đầu năm xuống còn 1,56%.

Tin liên quan
Tin khác