Tài chính - Chứng khoán
NSH Petro nêu nguyên nhân giá cổ phiếu của Công ty giảm bất thường
Trúc Giang - 23/04/2024 06:19
Các công ty chứng khoán đã tự ý bán cổ phiếu, không trao đổi, không tham khảo giá bán với Công ty Nam Sông Hậu, bán xong mới thông báo kết quả giao dịch, dẫn đến giá cổ phiếu giảm liên tục.

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - Mã chứng khoán: PSH) vừa ký ban hành Công văn số 01.2004/2024/CV-NSH gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giá cổ phiếu giảm bất thường.

Tại Công văn nêu trên, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty Nam Sông Hậu) cho rằng, căn cứ thông tin dư luận trong thời gian gần đây giá cổ phiếu PSH giảm bất thường từ ngày 4/4/2024 đến 17/4/2024.

Theo giải trình của Công ty: “Tháng 9/2023 NSH Petro có khoản vay margin tại 4 công ty chứng khoán, gồm: Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap, Công ty cổ phần chứng khoán Smarinvest, Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt, Công ty cổ phần chứng khoán KBSV, và khoản vay này dùng để thanh toán các khoản nợ thuế của Công ty. Lãi suất định kỳ của khoản vay đều đã thanh toán đầy đủ cho các công ty chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, vào ngày 5/4/2024, các công ty chứng khoán này yêu cầu bán cổ phiếu PSH, Công ty Nam Sông Hậu có yêu cầu thoả thuận gia hạn thời gian thanh toán qua mail nhưng các công ty chứng khoán không thực hiện và đã tự ý bán cổ phiếu, không trao đổi, không tham khảo giá bán với Công ty Nam Sông Hậu, bán xong mới thông báo kết quả giao dịch”.

Theo Công ty Nam Sông Hậu, các công ty chứng khoán nêu trên làm việc không hỗ trợ hợp tác theo như các điều khoản đã nêu trong hợp đồng, tự ý bán cổ phiếu dẫn đến giá cổ phiếu giảm liên tục từ 7.153 đồng/cổ phiếu xuống còn 4.090 đồng/cổ phiếu. Công ty Nam Sông Hậu không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng giá cổ phiếu PSH trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, sự việc trên ảnh hưởng rất lớn đến việc giải ngân của Quỹ đầu tư Úc đối với Công ty Nam Sông Hậu trong tháng 5/2024.

Tin liên quan
Tin khác