Tài chính - Chứng khoán
Petrosetco thoát lỗ quý III/2023 nhờ doanh thu tài chính
Duy Bắc - 27/10/2023 14:05
CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) ghi nhận lãi 51,01 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm ghi nhận lãi 94,8 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ.

Trong quý III/2023, Công ty Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.254,27 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 51,01 tỷ đồng, giảm 30,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,9%, về còn 4,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Công ty Petrosetco giảm 12,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,66 tỷ đồng, về 197,76 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 218%, tương ứng tăng thêm 47,28 tỷ đồng, lên 68,97 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 78,4%, tương ứng tăng thêm 32,14 tỷ đồng, lên 73,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 1,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,6 tỷ đồng, lên 126,03 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty Petrosetco ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 60 tỷ đồng, tức giảm 61,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp của Công ty Petrosetco tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

Mặc dù vậy, Công ty Petrosetco không thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III, chỉ thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2023.

Lý giải doanh thu giảm trong quý III, Công ty cho biết chủ yếu do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm  điện tử giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do việc doanh thu bị giảm, đồng thời biên lợi nhuận gộp giảm.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm giảm 46,5% và mới hoàn thành 39,5% kế hoạch năm

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 13.026,17 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 94,8 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Petrosetco hoàn thành 39,5% so với kế hoạch năm và rất xa kế hoạch lãi 240 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Petrosetco giảm 2,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 263,4 tỷ đồng, về 8.776,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.508,1 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.053,8 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.652,2 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho giảm 31,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 766,4 tỷ đồng, về 1.652,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 587,6  tỷ đồng, lên 3.508,1 tỷ đồng…

Tiếp tục đưa danh mục đầu tư chứng khoán về 0 đồng

Điểm đáng lưu ý, danh mục đầu tư chứng khoán tại thời điểm 31/12/2022 là 10,63 tỷ đồng; thời điểm 31/3/2023 là 0 tỷ đồng; thời điểm 30/6/2023 là 11,24 tỷ đồng; và thời điểm 30/9/2023, giá trị đầu tư chứng khoán lại về 0 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty Petrosetco cho biết Công ty không có kế hoạch đầu tư chứng khoán, nguồn vốn sẽ được tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối các ngành hàng chủ lực/tiềm năng của Công ty.

“Năm 2021, kết quả đầu tư chứng khoán rất tốt. Tuy nhiên, thị trường năm 2022 diễn biến rất xấu và dẫn tới thua lỗ. Điều này đã phản ánh vào kết quả kinh doanh. Hiện Chúng tôi chưa có kế hoạch đầu tư chứng khoán trong giai đoạn sắp tới nữa. Khi thị trường tốt lên, Công ty sẽ bàn luận xem có đầu tư không", ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch Petrosetco chia sẻ về việc chưa có kế hoạch đầu tư chứng khoán trở lại sau năm thua lỗ lớn 2022.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 4% so với đầu năm, tương ứng giảm 149,3 tỷ đồng, về 3.553,5 tỷ đồng và chiếm 40,5% tổng nguồn vốn.

Một nhà đầu tư cá nhân rời ghế cổ đông lớn tại Petrosetco sau hơn 1,5 tháng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 11/9, ông Cao Trường Sơn, một nhà đầu tư cá nhân vừa bán ra 900.000 cổ phiếu PET để giảm sở hữu từ 5,48%, về còn 4,46% vốn điều lệ.

Như vậy, sau giao dịch, ông Cao Trường Sơn chính thức không còn là cổ đông lớn tại Petrosetco, đồng thời không có nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, ngày 27/7, ông Cao Trường Sơn thực hiện mua 3,66 triệu cổ phiếu PET để nâng sở hữu từ 1,78%, lên 5,49% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco. Trong đó, mặc dù giao dịch ngày 27/7 nhưng ông Cao Trường Sơn công bố thông tin ngày 5/9, điều này có nghĩa là sau hơn 1 tháng thực hiện giao dịch, ông Cao Trường Sơn mới báo cáo kết quả giao dịch khi trở thành cổ đông lớn.

Như vậy, khoảng 1,5 tháng trở thành cổ đông lớn, ông Cao Trường Sơn đã bán ra và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Petrosetco.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 27/10, cổ phiếu PET giảm 800 đồng, về 22.750 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, trước đó, phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu PET mới giảm kịch sàn, tương ứng giảm 1.750 đồng, về 23.550 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác