Điểm nóng
Phú Yên yêu cầu giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai, kinh doanh du lịch
Nguyễn Toàn - 03/06/2023 11:46
Nhiều trường hợp kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng đất sai mục đích, đầu tư xây dựng không đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại tỉnh Phú Yên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tại phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức, theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng đất sai mục đích, đầu tư xây dựng không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Theo đó, tỉnh Phú Yên có 18 cơ sở du lịch chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật ở các địa phương gồm huyện Tuy An và Sơn Hòa có 6 cơ sở; thị xã Đông Hòa có 2 cơ sở; các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu đều có 1 cơ sở.

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực tế các cơ sở có hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chưa đảm bảo theo quy định.

Theo đó, tất cả các cơ sở đều có sai phạm về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trái phép trên diện tích đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất..., chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng, chưa có đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, chưa thực hiện thủ tục đề nghị công nhận điểm du lịch hoặc cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

UBND cấp huyện, xã đã ra quyết định xử phạt, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng; tuy nhiên, việc thực hiện các quyết định xử phạt chưa đầy đủ (các cơ sở mới chỉ nộp phạt hành chính, chưa khắc phục các vi phạm hiện trạng).

Điều này đã ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường du lịch, nhất là tại các khu vực gần danh lam thắng cảnh, di tích, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của tỉnh Phú Yên về lâu dài.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, thông qua phiên giải trình đề ra biện pháp để xử lý dứt điểm đối với các cơ sở có hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chưa đảm bảo theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể đối với các cơ sở có hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chưa đảm bảo theo quy định, có biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật, góp phần chấn chỉnh những sai phạm, lập lại trật tự  kỷ cương trong quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo kết quả xử lý cho Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Tin liên quan
Tin khác