Đầu tư
Quảng Nam cho phép nghiên cứu đầu tư Khu đô thị công nghệ cao Nam Thăng Bình
Hoàng Anh - 03/12/2021 11:52
Tỉnh Quảng Nam cho phép nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng Khu đô thị công nghệ cao và Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư Khu đô thị công nghệ cao và Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư SSF, Công ty Cổ phần Sunshine Home (thành viên Sunshine Group) và Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore nghiên cứu đầu tư Khu đô thị thông minh tại huyện Thăng Bình.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho Liên danh Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ công nghệ cao. Trong đó Khu công nghiệp công nghệ cao diện tích khoảng 296 ha;  Khu đô thị - dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp công nghệ cao thì có vị trí, diện tích giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp xác định.

Tỉnh Quảng Nam, khuyến khích nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất đầu tư riêng một khu công nghiệp chuyên sản xuất tân dược và các thiết bị, dụng cụ y khoa; giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hướng dẫn lựa chọn vị trí.

Vùng Đông của tỉnh Quảng Nam được nhiều nhà đầu tư quan tâm để đề xuất đầu tư dự án.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị các nhà đầu tư sớm phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, hoàn chỉnh nghiên cứu sơ bộ để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp khẩn trương hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu liên quan đến vị trí nghiên cứu, đề xuất các dự án để trình thẩm định, phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ trì, cùng với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn và phối hợp các nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo các điều kiện tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp đề xuất dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030. Trường hợp các chỉ tiêu của Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 không đảm bảo để thực hiện các dự án đầu tư lớn đang đề xuất nghiên cứu, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, làm căn cứ triển khai thực hiện.

Tin liên quan
Tin khác