Dự án - quy hoạch
Quảng Nam chưa đồng ý khởi công Khu liên hợp giáo dục - đào tạo Nam Hội An
Hoàng Anh - 02/08/2022 14:34
Doanh nghiệp đề xuất khởi công Dự án Khu liên hợp giáo dục - đào tạo Nam Hội An, nhưng tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ đánh giá sự phù hợp của Dự án sau khi hoàn thành quy hoạch.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh liên quan đến đề nghị của Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục - đào tạo Nam Hội An.

Doanh nghiệp này đã có công văn xin hoàn thiện thủ tục để khởi công thực hiện Dự án Khu liên hợp giáo dục - đào tạo Nam Hội An theo Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1067/QĐ-UBND ngày 16/4/2021.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đang tổ chức lập hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình.

Về tiến độ lập hồ sơ quy hoạch, Tỉnh đã có báo cáo lần 1 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hồ sơ đang được hoàn chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Vì vậy, sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ đánh giá sự phù hợp của các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư để giải quyết theo quy định.

Tỉnh Quảng Nam đang tổ chức lập hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: “xem xét, bổ sung Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Quảng Nam vào Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đồng ý về nguyên tắc việc hình thành Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng thể nhu cầu đào tạo của Vùng và địa phương, khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục đại học hiện có, Trên cơ sở đó đề xuất phương án cụ thể, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, đang tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, bổ sung Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Quảng Nam vào Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tin liên quan
Tin khác