Dự án - quy hoạch
Quảng Nam đầu tư khu tái định cư cho dự án Liên kết vùng miền Trung
Hoàng Anh - 04/05/2023 09:45
Tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án Liên kết vùng miền Trung, dự án sử dụng vốn vay ODA do Hàn Quốc tài trợ, tổng mức đầu tư 34 triệu USD.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa có văn bản yêu cầu huyện Tiên Phước và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp để đầu tư xây dựng các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao huyện Tiên Phước chủ động làm việc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông để bố trí kinh phí từ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Liên kết vùng miền Trung. Đồng thời, thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư, điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đoạn qua huyện Tiên Phước.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm chuyển nguồn kinh phí cho huyện Tiên Phước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo tiến độ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Liên kết vùng miền Trung, với tổng mức đầu tư quy đổi 768,074 tỷ đồng.

Dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 32,924 triệu USD.

Tuy nhiên, do phát sinh chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, thay đổi cách xác định chi phí, điều chỉnh lại độ dài các đoạn tuyến, UBND tỉnh đã trình các bộ, ngành thẩm định, tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 với tổng mức đầu tư 34,514 triệu USD. Quy mô đầu tư 31,854 km đường giao thông, gồm 2 hợp phần.

Việc đầu tư dự án sẽ tạo trục đường ngang kết nối liên vùng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan
Tin khác