Đầu tư
Quảng Nam: Kiến nghị loại bỏ quy hoạch thăm dò quặng felspat để dân thuận tiện canh tác
Linh Đan - 25/09/2023 14:45
UBND huyện Tiên Phước đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Xây dựng loại bỏ quy hoạch thăm dò quặng felspat trên địa bàn huyện Tiên Phước ra khỏi phân vùng quy hoạch thăm dò.

UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam về việc loại bỏ quy hoạch thăm dò quặng felspat trên địa bàn huyện này. Theo đó, UBND huyện Tiên Phước cho hay, ngày 17/12/2008, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT về phê duyệt phân vùng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh, magnezit đến năm 2015, xét đến năm 2025.

Theo nội dung Quyết định này, Bộ Công thương quy hoạch thăm dò quặng felspat giai đoạn 2008 - 2025 tại các xã: Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Lập, huyện Tiên Phước.

Trong những năm vừa qua, tại các buổi tiếp xúc cử tri ở các xã: Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Lập, huyện Tiên Phước với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thì các cử tri đang canh tác, sử dụng đất tại khu vực quy hoạch thăm dò quặng felspat kiến nghị cơ quan Nhà nước kiểm tra, rà soát đưa khỏi quy quy hoạch thăm dò quặng felspat trên địa bàn huyện Tiên Phước và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân để thuận tiện canh tác, sản xuất.

Do đó, để giải quyết các ý kiến của cử tri, UBND huyện Tiên Phước đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Xây dựng loại bỏ quy hoạch thăm dò quặng felspat trên địa bàn huyện Tiên Phước ra khỏi phân vùng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh, magnezit.

Hiện, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thực tế và hồ sơ liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Tiên Phước theo đúng quy định.

Tin liên quan
Tin khác