Dự án - quy hoạch
Quảng Nam thống nhất điều chỉnh Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung
Hoàng Anh - 10/05/2024 16:45
Hết tháng 12/2024, Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2), do Công ty An Dương làm chủ đầu tư phải hoàn thành, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2), thị xã Điện Bàn.

Theo đó, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2).

Tiến độ dự án được điều chỉnh cụ thể như sau: đến hết tháng 9/2024 thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công hoặc hoàn thành thủ tục điều chỉnh pháp lý để nghiệm thu, kết thúc dự án.

Đến hết tháng 12/2024 triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương – chủ đầu tư dự án làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại.

Theo đó, trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực. Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.

Còn trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này…

Dự án Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung  (khu vực 2) được tỉnh Quảng Nam ra quyết định công nhận chủ đầu tư tại Công văn số 3869/QĐ-UBND ngày 26/7/2017, với diện tích là 9,2ha. Thời gian thực hiện dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Nam là đến Quý I/2022.

Theo báo cáo của Thị xã Điện Bàn tại công văn số 1156 /UBND, ngày 16/5/2023 thì đã bàn giao 90.582 m2 cho Chủ đầu tư. Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho dự án và đã được nghiệm, thu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 đối với 9/14 Block.

Đối với phần diện tích 200,9m2 còn lại, chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng do các hộ dân không thống nhất nhận tiền theo phương án được duyệt và không đồng ý việc giải phóng mặt bằng, đề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án…

Tin liên quan
Tin khác