Dự án - quy hoạch
Quảng Nam: Vì sao chậm cấp chứng nhận quyền sử dụng đất Khu dân cư Nam Điện An?
Hoàng Anh - 02/02/2023 11:18
14 cá nhân trúng đấu giá 70 lô đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, hiện chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó chủ tịch Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Xuân Hà vừa ký văn bản trả lời đơn khiếu nại của 14 cá nhân liên quan đến việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An (phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn).

Theo UBND thị xã Điện Bàn, Dự án Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện được UBND tỉnh giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã để đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất.

Theo phương án đấu giá được UBND thị xã phê duyệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) đối với 130 lô, tương ứng diện tích 20.228,88m2

Sau đó, UBND Thị xã Điện Bàn đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 7866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022. Cụ thể số lô đấu giá thành công là 114 lô, tương ứng với diện tích 15.950,71m2; tổng số tiền đấu giá là hơn 293,4 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 69,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trên Thị xã Điện Bàn đang triển khai nhiều dự án đô thị.

Căn cứ kết quả đấu giá nêu trên, Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên ban hành các Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Thông báo này yêu cầu chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Qua đối chiếu số liệu nộp tiền sử dụng đất đợt 1 thì có 71 lô, người trúng đấu giá nộp chậm quá thời hạn 30 ngày. Trong đó, có 14 cá nhân thường trú tại các tỉnh khu vực phía Bắc trúng đấu giá 70 lô.

Đối với đợt 2, đến ngày 15/11/2022 toàn bộ người trúng đấu giá đã nộp đúng thời hạn và đủ tiền sử dụng đất theo quy định.

Xét thấy tổng số tiền đấu giá thành công rất lớn, tăng hơn 69,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Ngoài các cá nhân chậm nộp đều có đơn trình bày các nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiến nghị xem xét không hủy kết quả trúng đấu giá nên UBND thị xã Điện Bàn đã báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy xem xét và được cho ý kiến chỉ đạo.

Sau đó UBND thị xã Điện Bàn có Báo cáo số 447/BCUBND ngày 29/12/2022 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc xem xét, thống nhất chủ trương không hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất đợt 1 chậm quá thời hạn 30 ngày.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo giải quyết và chưa có văn bản thống nhất nội dung theo như đề nghị của Thị xã.

Theo UBND Thị xã Điện Bàn, đây là một trong những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến việc hủy kết quả trúng đấu giá do chậm nộp tiền sử dụng đất. Do đó, UBND thị xã tiếp tục theo dõi, chờ chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên mới có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Tin liên quan
Tin khác