Đầu tư
Quảng Nam xây dựng Đề án hình thành, phát triển trung tâm công nghiệp chế biến silica
Linh Đan - 28/05/2024 17:16
Dự kiến tháng 10/2024, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ bộ Đề án hình thành, phát triển trung tâm công nghiệp chế biến sâu sản phẩm silica để lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về Đề án hình thành trung tâm công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ Silica trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Đề án đã được Chính phủ đưa vào Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 3/2/2023.

Tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã thể hiện nội dung này.

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp khai thác và chế biến silica trên địa bàn tỉnh, khẩn trương xây dựng Đề cương, dự toán Đề án.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng hình thành và phát triển Trung tâm công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ silica trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 9/11/2023 của UBND tỉnh để thực hiện xây dựng Đề án.

Dự kiến tháng 10/2024, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ bộ để lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi phê duyệt thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Đề án hình thành và phát triển trung tâm công nghiệp chế biến sâu sản phẩm silica tại tỉnh Quảng Nam; trên cơ sở đó, thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trong Quý IV năm 2024.

Để chủ động nguồn cát trắng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, ngoài 5 vị trí được quy hoạch dự trữ quốc gia theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 1/11/2023 (tổng trữ lượng 83 triệu tấn, trên diện tích 8,47km2), phần diện tích được phép khai thác.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho tỉnh Quảng Nam quyết định việc khai thác hoặc không khai thác và cấp phép thực hiện.

Tin liên quan
Tin khác