Đầu tư
Quảng Ngãi cho ý kiến về 2 dự án xây dựng khu công nghiệp gần 900 ha
Thanh Chung - 28/05/2024 14:59
Sau khi có đề xuất thực hiện 2 dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh này.
Hai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp rộng gần 900 ha được đề xuất thực hiện ở Khu kinh tế Dung Quất.

Hai dự án rộng gần 900 ha được đề xuất đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất đó là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phát Đạt- Dung Quất 2; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex Quảng Ngãi.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất 2, được đầu tư tại các xã: Bình Thanh, Bình Phước, huyện Bình Sơn; với tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 449 ha. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng Khu công nghiệp đa ngành, và áp dụng công nghệ thông minh trong quản lý và vận hành; thu hút đầu tư các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; có quy hoạch mang tính chất mở, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất của các nhà đầu tư; khai thác hiệu quả tài nguyên; đóng góp cho phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex Quảng Ngãi, được thực hiện tại các xã: Bình Hòa, Bình Thanh, huyện Bình Sơn; với tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 450 ha.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 5 năm. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Tại cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền vào ngày 27/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn hoan nghênh nhà đầu tư đã nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án vào địa bàn Khu kinh tế Dung Quất của tỉnh.

Trên cơ sở nội dung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh có ý kiến thẩm định đối với 2 dự án trên; ý kiến của lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các sở ngành, địa phương liên quan và đề xuất nhà đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Được biết, nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất 2 là CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt.

Trước đó, tháng 2/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn về việc giải quyết đề nghị của CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận được công văn của CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt về việc báo cáo hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất 2 tại phân khu Bình Thanh, KKT Dung Quất. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt.

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Quảng Ngãi do CTCP Khu công nghiệp Gilimex đề xuất đầu tư, vào tháng 3/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có chỉ đạo về việc giải quyết kiến nghị khảo sát địa điểm thực hiện dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất về nguyên tắc, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của CTCP Khu công nghiệp Gilimex.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị CTCP Khu công nghiệp Gilimex chủ động làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác