Du lịch
Quảng Ngãi đề xuất cần chính sách ưu đãi đầu tư để phát triển du lịch Lý Sơn
Linh Đan - 06/02/2023 11:40
Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung Cảng hàng không quốc tế Lý Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, để hiện thực hóa định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển - đảo, tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Ngãi xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế, chính sách về ưu đãi đầu tư cho phát triển du lịch Lý Sơn phù hợp với thực tế; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người dân, lợi ích của nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ xem xét chấp thuận bổ sung Cảng hàng không quốc tế Lý Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng là mục tiêu quan trọng để thu hút đầu tư. Trong điều kiện nguồn lực giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh còn rất khó khăn, vốn đầu tư thực tế không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm ưu tiên dành nguồn lực đầu tư, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư ngoài ngân sách để Lý Sơn phát triển tương xứng với vai trò biểu tượng Quốc gia về chủ quyền, về lãnh thổ, biểu tượng của đất nước Việt Nam vươn khơi.

Với mục tiêu phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển - đảo theo định hướng tại Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ngãi xác định trong thời gian tới cần tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và phát triển các dịch vụ, loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng, hiệu quả. 

Tin liên quan
Tin khác