Đầu tư
Quảng Ngãi: Đề xuất dự án điện gió và dự án điện rác vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
Thanh Chung - 03/06/2024 15:56
Hai dự án Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện và Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa được các nhà đầu tư đề xuất có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Dự án Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đề xuất có tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hai dự án nguồn điện vừa được đề xuất thực hiện ở Quảng Ngãi là Dự án Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện và Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Cụ thể, Dự án Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện do liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi và Công ty CP Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa đề xuất. Mục tiêu dự án sẽ xử lý 700 tấn chất thải/ngày, công suất phát điện lên lưới khoảng 15MW. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.800 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đề xuất. Dự án có công suất khoảng 50MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 16,8 ha; thời gian thực hiện dự án được đề xuất từ năm 2025 - 2027.

Đối với 2 dự án Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện và Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đề nghị các đơn vị đề xuất đầu tư khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát, cập nhật hạng mục công trình vào các Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh huyện Bình Sơn,... theo quy định.

Riêng dự án Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc khảo sát, đo gió theo quy định; đồng thời rà soát các nội dung theo quy định tại Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị để xây dựng phương án triển khai thực hiện đúng quy định (Nghị quyết này chưa cho phép PVN được tham gia đầu tư các dự án phát triển các dự án ngoài ngành).

Ngoài ra, để chủ động triển khai các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo quy định pháp luật; thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công Thương, các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát các thông số kỹ thuật của từng dự án, phương án xây dựng tuyến đường dây, đấu nối... để phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương cập nhật dự án vào các quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với các địa phương để chủ động, kịp thời thông tin, bổ sung dự án vào các quy hoạch có liên quan; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lấy ý kiến thống nhất Bộ Công Thương về các thông số kỹ thuật chính và phương án đấu nối của từng dự án theo quy định trước khi phê duyệt quyết định Chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện.

Về cơ chế đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án điện và công văn hướng dẫn thực hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ngay sau khi có hướng dẫn và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cập nhật, bổ sung được ban hành.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, các nhà đầu tư đang triển khai thực hiện các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt. UBND tỉnh sẽ không xem xét, lựa chọn các nhà đầu tư có các dự án nguồn điện đang triển khai thực hiện dở dang, chưa hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan
Tin khác