Dự án - quy hoạch
Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang
Linh Đan - 26/12/2023 10:56
UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Bàu Giang từ năm 2017 đến hết Quý IV/2024, gồm 4 giai đoạn.
Phối cảnh Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, huyện Tư Nghĩa.

Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 23/8/2019, Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 và Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 4/4/2023.

Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh nội dung tại Điều 1, Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 4/4/2021. Thời gian, tiến độ thực hiện từ năm 2017 đến hết Quý IV/2024, gồm 4 giai đoạn.

Cụ thể, Quý III/2017 - Quý I/2020, chuẩn bị công tác đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất; Quý II/2020 - Quý IV/2022, đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong phần diện tích giao đất dự án và nghiệm thu, kinh doanh khai thác sản phẩm, bàn giao các hạng mục công trình cho chính quyền địa phương và  các cơ quan chức năng đưa vào khai thác sử dụng trong phần diện tích được giao đất; Quý I/2023 - Quý III/2024, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của dự án, triển khai thực hiện đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong phần diện tích được giao; Quý IV/2024, hoàn thành việc đầu tư, nghiệm thu, kinh doanh khai thác sản phẩm đầu tư theo quy định và bàn giao các hạng mục công trình cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đưa vào khai thác sử dụng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Tư Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của nhà đầu tư theo các nội dung đã điều chỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ và xây dựng Phước Thịnh tập trung phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tư Nghĩa và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, đảm bảo theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang có diện tích khoảng 15,69 ha, quy mô 479 lô nhà phố và biệt thự, tổng mức đầu tư khoảng 217 tỷ đồng.

Dự án này có mục tiêu đầu tư xây dựng khu dân cư văn minh, hiện địa, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội kết hợp với kinh doanh dịch vụ; gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững; tạo diện mạo mới cho đô thị nhằm cải thiện chất lượng và môi trường sống cho người dân trên địa bàn.

Tin liên quan
Tin khác