Điểm nóng
Quảng Ngãi: Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và Giám đốc CDC
Huệ Nguyễn - 07/10/2022 15:05
Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 7/10, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông báo về kỳ họp thứ 10 của UBKT Tỉnh ủy khóa XX, trong đó có việc quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC Quảng Ngãi bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các nhân sự gồm nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Y tế (nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025); nguyên Giám đốc Sở Y tế (giai đoạn 2014 -2018 và giai đoạn 2019-2022).

Trước đó, ngày 29/6/2022 và ngày 1/7/2022, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành kỳ họp thứ 9 xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế và ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Y tế; ông Lê Báy, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Y tế và ông Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ngãi.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng uỷ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, để cho Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Giám đốc CDC tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19…

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp thứ 10, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các ông: Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Nguyễn Đức On, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và ông Đàm Bàng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công, dẫn đến việc thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 có vi phạm pháp luật. Các cá nhân này không chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với những đảng viên có vi phạm qua các kết luận thanh tra chuyên ngành, kiểm toán nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và theo quy chế làm việc.

Theo đó, ông Phan Bình và ông Đàm Bàng có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đang tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Nguyễn Đức On có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tin liên quan
Tin khác