Điểm nóng
Quảng Ngãi: Kỷ luật hơn 87 cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022
Thanh Chung - 02/10/2022 09:58
Trong năm 2022, Quảng Ngãi đã kỷ luật 87 cán bộ, công chức, viên chức và 8 xã, 1 đơn vị hành chính thuộc UBND huyện Sơn Hà về lĩnh vực tài chính, ngân sách và lĩnh vực khác.
Một dự án ở Quảng Ngãi bị sai phạm. Ảnh minh họa

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký văn bản báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và lĩnh vực khác năm 2022.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi có 9 tổ chức và 1 cá nhân bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận sai phạm về tài chính - ngân sách.

Cụ thể đối với tổ chức đã xử lý kỷ luật 8 xã gồm: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức, thuộc huyện Nghĩa Hành và 1 đơn vị hành chính thuộc UBND huyện Sơn Hà.

Với tổng số tiền sai phạm phải thu hồi hơn 517 triệu đồng, trong đó đã thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 339 triệu đồng, còn hơn 177 triệu đồng sẽ tiếp tục thực hiện việc thu hồi. Đối với 1 cá nhân sai phạm, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm và quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

Cụ thể, cán bộ bị xử lý gồm khiển trách 2 người, cảnh cáo 5 người, cách chức 1 người; công chức bị khiển trách 22 người, cảnh cáo 6 người, buộc thôi việc 1 người; viên chức bị khiển trách 39 người, cảnh cáo 6 người, cách chức 1 người, buộc thôi việc 4 người.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vẫn gặp khó khăn trong việc xác định mức độ sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tự ý nghỉ việc theo quy định của luật cán bộ công chức và luật viên chức; Khó xác định thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với trường hợp cán bộ có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm…

Tin liên quan
Tin khác