Đầu tư
Quảng Ngãi muốn về đích đầu tiên trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam
P.V - 26/08/2022 16:53
Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ là một trong những địa phương về đích đầu tiên trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương thực hiện song song việc tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung, các quy hoạch có liên quan với việc tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Khu tái định cư, cải táng mồ mả phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thống nhất thực hiện đầu tư hệ thống cấp điện tại tất cả các Khu tái định cư theo hình thức đi trên không (không đi ngầm).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông chịu trách nhiệm tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống cáp điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định và mỹ quan.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng tích cực hỗ trợ và có ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Khu tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, việc thực hiện Quy hoạch các Khu tái định cư phải trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng phải xử lý và đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng vị trí xây dựng khu tái định cư và khả năng cân đối nguồn kinh phí thực hiện.

Trong quá trình các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có phát sinh vướng mắc thuộc lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các công việc theo quy định, tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Liên quan đến cát làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công 23 Khu tái định cư, cải táng mồ mả, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Xây dựng lựa chọn các mỏ cát trong Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ngãi (Quy hoạch khoáng sản) hoặc xác định các mỏ cát ngoài thực địa đảm bảo chất lượng, trữ lượng, khoảng cách các mỏ cát đến các Khu tái định cư, cải tán mồ mả ngắn nhất để bổ sung vào Quy hoạch khoáng sản, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh chỉ định cho các đơn vị trúng thầu thi công 23 Khu tái định cư, cải táng mồ mả khai thác, phục vụ xây dựng các Khu tái định cư, cải táng mồ mả này, nhằm giảm tối đa chi phí đầu tư xây dựng. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/9/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đối với các khu tái định cư, cải táng mồ mả phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh tại kỳ họp chuyên đề vào ngày 6/9/2022.

UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Thị ủy Đức Phổ lãnh đạo hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, ưu tiên về thời gian và nhân lực để thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh với quyết tâm cao nhất, với tinh thần tỉnh Quảng Ngãi sẽ là một trong những địa phương về đích đầu tiên trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng và khởi công sớm nhất đối với các dự án thành phần được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt cùng thời điểm, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương.

Tin liên quan
Tin khác