Dự án - quy hoạch
Quảng Ngãi: Việc gia hạn sử dụng đất Dự án Khách sạn Sông Trà là chưa phù hợp
Linh Đan - 25/09/2023 16:50
Việc đề xuất gia hạn sử dụng đất tại Khách sạn Sông Trà có một phần diện tích là chưa phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân Khu đô thị trung tâm Thành phố Quảng Ngãi đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phúc đáp Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia góp ý đề nghị gia hạn sử dụng đất Dự án Khách sạn Sông Trà tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Thương mại bất động sản Hưng Việt làm chủ đầu tư.

Theo đó, Sở Xây dựng cho rằng, theo đề nghị của Công ty TNHH Thương mại bất động sản Hưng Việt, vị trí khu đất đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Khách sạn Sông Trà, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 5.892,6m2.

Đối chiếu với đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐUBND ngày 11/10/2021), vị trí đề xuất gia hạn sử dụng đất thuộc khu vực được định hướng quy hoạch đất công cộng - TMDV.

Đối chiếu với đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/7/2023), vị trí đề xuất gia hạn sử dụng đất thuộc khu vực được quy hoạch đất thương mại - dịch vụ và một phần diện tích quy hoạch đất giao thông (mở rộng nút giao thông đường Quang Trung - Hai Bà Trưng).

Như vậy, việc đề xuất gia hạn sử dụng đất tại Khách sạn Sông Trà có một phần diện tích là chưa phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi đã được phê duyệt.

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi để kiểm tra, rà soát và chuẩn xác phạm vi ranh giới, địa điểm gia hạn sử dụng đất Khách sạn Sông Trà phải phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân Khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi đã được phê duyệt.

Đối với nội dung khác có liên quan đến dự án Khách sạn Sông Trà, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác