Chuyển đổi số - Kinh tế số
Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính
Thu Lê - 15/08/2022 19:46
Trung tâm hành chính công các cấp của Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện, việc thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), mục tiêu đến năm 2023, Quảng Ninh sẽ hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công ở cả 3 cấp. Đến năm 2024, bảo đảm 100% kết quả giải quyết TTHC được ký bằng chữ ký số và trả cho người dân trên môi trường mạng.

Thời gian qua, các trung tâm hành chính công các cấp của Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay số lượng hồ sơ TTHC nộp trực tuyến tăng mạnh. Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2022, đã có trên 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, trên 229.000/325.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 70% (tăng 20% so với cùng kỳ).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận TTHC của tổ chức, công dân.

Từ khi các trung tâm hành chính công triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều người dân đã áp dụng và đánh giá cao vì sự thuận tiện này.

6 tháng đầu năm 2022, đã có trên 20 tỷ đồng được thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước đột phá trong cải cách TTHC và tiền đề cho hành trình chuyển đổi số.

Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng quy trình 5 bước giải quyết TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, ký số, trả kết quả), gắn với áp dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết.

Từ ngày 1/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai số hóa, bóc tách dữ liệu đối với 20 TTHC của 5 sở, ngành (GD&ĐT, LĐ-TB&XH, TT&TT, Tư pháp, Y tế); từ ngày 1/7/2022 thực hiện với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06 của Chính phủ.

Thời gian tới, khi kho dữ liệu số hóa của tỉnh thu thập, tổng hợp được nhiều dữ liệu, việc kết nối, chia sẻ, liên thông, truy xuất, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các dữ liệu của mình đã được số hóa thông qua tài khoản cá nhân trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Bà Bùi Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: Lộ trình chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, thời gian tới Trung tâm đẩy mạnh triển khai các giải pháp, như thí điểm hệ thống camera thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết TTHC qua tổng đài thông minh; hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với cơ quan nhà nước và cán bộ trong hoạt động giải quyết TTHC đồng bộ trong toàn tỉnh… Các giải pháp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết TTHC, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội.

Còn tại TP. Hạ Long, để hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC tên môi trường số, địa phương này đã thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm bưu điện từ ngày 15/8.

Cán bộ bưu điện hướng dẫn người dân nộp thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

“Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện trên địa bàn thành phố Hạ Long” được triển khai nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong quá trình thực hiện TTHC; đồng thời cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đẩy mạnh vai trò của bưu chính công ích vào ứng dụng thực hiện các dịch vụ hành chính.

Trong giai đoạn I, TP. Hạ Long triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện 47 TTHC thuộc 9 lĩnh vực tại 4 điểm giao dịch của bưu điện tại các phường, xã: Hà Tu, Giếng Đáy, Việt Hưng, Thống Nhất. Khi đến các bưu cục này, công dân sẽ được cán bộ bưu điện hướng dẫn nộp TTHC thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời có thể đăng ký việc tiếp nhận và trả TTHC tại nhà.

Giai đoạn II, TP.Hạ Long sẽ triển khai thí điểm ủy quyền nhiệm vụ cho Bưu điện thực hiện tham gia hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho tổ chức, cá nhân mở rộng trên toàn bộ hệ thống các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn TP Hạ Long và tại nhà (theo nhu cầu giao dịch của công dân).

Hướng tới giai đoạn III sẽ chuyển giao cho nhân viên Bưu điện thay thế công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố đối với một số TTHC đơn giản, đã thực hiện hiệu quả tại hai giai đoạn thí điểm trên.

Tin liên quan
Tin khác