Thời sự
Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội
Thanh Sơn - 10/07/2024 20:06
Ngày 10/7, Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bế mạc, thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025; quy định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045; ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Quảng Ninh; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024; bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách...

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Phát biểu tại kỳ họp, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2024, từ nay đến cuối năm, cần phải nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm tại kỳ họp này.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Cụ thể, đối với các khu vực kinh tế, sẽ tiếp tục có các giải pháp mạnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng như kịch bản đã ban hành và phấn đấu đạt cao hơn để bù đắp lại cho một số khu vực không đạt kịch bản; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp sớm đưa một số dự án chế biến, chế tạo vào sản xuất, tạo ra năng lực mới tăng thêm.

Tăng cường thu hút các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung và lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hoả đã được công bố; tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác; mở rộng không gian du lịch, liên kết vùng, nội vùng gắn với các di sản, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu hút FDI năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17 ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững gắn với chủ đề công tác năm 2024; tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử, bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Quảng Ninh...

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới công tác chuẩn bị từ xa, từ sớm và tổ chức kỳ họp hợp lý, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ... kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đã giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), 6 tháng đầu năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm.

“Những thành quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và kết quả nổi bật của 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”, ông Ký nhấn mạnh.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024, đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 55.600 tỷ đồng... Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

Nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để thực hiện 25 nghị quyết tại kỳ họp, ông Ký yêu cầu phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch Vùng, Quy hoạch tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Trong đó, phải sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Chăm lo phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông; phát triển nhanh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đỗ Phương

Cũng tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, xem xét, chấp thuận miễn nhiệm một số chức danh và giới thiệu nhân sự bầu Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kết quả 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Vân Hà, giữ chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan
Tin khác