Điểm nóng
Sau thanh tra, Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT Kon Tum tự nguyện trả đất
Linh Đan - 16/05/2023 11:00
Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh tự nguyện trả lại đất cho nhà nước theo kết luận thanh tra của tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định thu hồi một phần diện tích đất đã được UBND  tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế) thuê đất và cho Công ty TNHH QP Authentic fresh fine fast food Việt Nam thuê đất để xây dựng và vận hành dây chuyền mẫu sản xuất, chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, diện tích đất thu hồi là 11.591 m2, tại Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Nguyễn Trãi và Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Hiện trạng là đất trống. Diện tích đất này trước đây được UBND tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế) thuê đất. Nay, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tự nguyện trả lại đất.

“Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh tự nguyện trả lại đất cho nhà nước theo Kết luận thanh tra số 3324/KLTTr-UBND ngày 5/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh không còn chức năng cho thuê lại đất trong Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum theo quy định của pháp luật”, UBND tỉnh Kon Tum nêu lý do thu hồi diện tích đất trên và cho biết việc thu hồi này không thực hiện bồi thường.

UBND tỉnh cho Công ty TNHH QP Authentic fresh fine fast food Việt Nam thuê diện tích đất trên đến tháng 3/2058. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền thuê đất, phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH QP Authentic fresh fine fast food Việt Nam theo đúng quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến thuê đất, thuê hạ tầng (nếu có) đối với phần diện tích đất thu hồi nói trên theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Công ty TNHH QP Authentic fresh fine fast food Việt Nam có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan
Tin khác