Điểm nóng
Tạp chí Môi trường và Sức khỏe bị đình bản tạm thời
T.Huyên - 29/05/2016 15:33
Tạp chí Môi trường và Sức khỏe bị đình bản tạm thời 3 tháng kể từ ngày 27/5/2016 vì đã mạo danh, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
Giao diện Tạp chí Môi trường và Sức khỏe online

Ngày 27/5/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định số 904/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe. 

Quyết định nêu rõ: Đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Liên hiệp các Hội Khoa học  và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 27/5/2016 vì đã mạo danh,  làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 

Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe. Sau thời gian đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

 

Tin liên quan
Tin khác