Sức khỏe doanh nghiệp
Tập đoàn Hà Đô: Nợ phải trả 3.680 tỷ đồng, vừa quyết cho 2 công ty con vay tín chấp 54 tỷ đồng
Chí Tín - 16/11/2019 16:20
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG, sàn HoSE) đã thông qua việc cho 2 công ty vay không có tài sản đảm bảo (tín chấp).
Công ty mẹ Hà Đô có vốn chủ sở hữu là 1.455 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 3.680 tỷ đồng

Khoản cho vay thứ nhất giá trị 22 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1, thời gian vay 12 tháng.

Khoản cho vay thứ hai cho Công ty cổ phần Hà Đô 45 vay, trị giá 32 tỷ đồng, thời hạn vay 7 tháng.

Cả 2 khoản cho vay đều thực hiện theo hình thức giải ngân là chuyển khoản, bù trừ công nợ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh, Phó Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến 2 khoản cho vay trên.

Theo báo cáo tài chính quý III/2019 công ty mẹ Tập đoàn Hà Đô, tiền và tương đương tiền của Hà Đô là hơn 51 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng.

Công ty có vốn chủ sở hữu là 1.455 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 3.680 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 359 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 1.851 tỷ đồng.

Mới đây Hà Đô cũng vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Công ty bị phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp số tiền 915,25 triệu đồng; phạt hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp số tiền 2,1 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm việc truy thu số tiền gần 4,6 tỷ đồng và thu tiền chậm nộp 159, triệu đồng. Tiền chậm nộp đã tính đến ngày 29/10/2019. Điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ (tháng 12/2018) chuyển kỳ sau số tiền 41,9 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và chậm nộp tiền thuế đối với Hà Đô là gần 5,7 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2019, Hà Đô ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.118 tỷ đồng cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng Hà Đô theo đó cũng tăng trưởng đột biến 255% so với cùng kỳ năm trước, đạt 796 tỷ đồng và hoàn thành 64% kế hoạch năm.

Còn kết thúc năm 2018 Hà Đô đạt 3.221 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40,2% so với năm 2017 nhưng cũng chỉ mới hoàn thành 75% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 787,5 tỷ đồng, gấp 2,88 lần lợi nhuận đạt được năm 2017 vượt 7,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2018 đạt gần 821 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác