Thời sự
Tây Ninh thông qua 15 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực
Việt Dũng - 28/05/2024 19:18
Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, thông qua 15 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

Chiều 28/5, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) và bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng loại đô thị, kế hoạch đầu tư công, chế độ chính sách và an sinh xã hội … với tỷ lệ tán thành cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng loại đô thị, kế hoạch đầu tư công, chế độ chính sách và an sinh xã hội … với tỷ lệ tán thành cao.

Đơn cử, việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000. Đây là cơ sở để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, quy mô 495,17 ha; lập quy hoạch phân khu xây dựng giai đoạn 1, lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực chức năng, các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp để triển khai đầu tư, xây dựng khu công nghiệp.

Đây là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường theo hướng khu công nghiệp xanh, ít thâm dụng lao động… Hạn chế tiếp nhận các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, còn có các Nghị quyết như quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III; Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III… cũng được thông qua.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, đối với Nghị quyết một số chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được ban hành đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức, phương tiện để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và nhân dân đồng thuận, tham gia thực hiện Nghị quyết.

Các nghị quyết liên quan đến đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000.

Đối với Nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng là đô thị loại III, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt đề án nhằm đem lại kết quả, hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan
Tin khác